Thực hiện tốt quy chế dân chủ: Sức mạnh XDNTM ở Trí Yên

Hiểu rõ sức mạnh của nhân dân là yếu tố quyết định đến thắng lợi, xã Trí Yên (Yên Dũng – Bắc Giang) đã phát huy hết lợi thế này để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Hợp nhất sức mạnh

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã Trí Yên đã chủ động xây dựng chương trình công tác năm, kế hoạch, văn bản chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và cụ thể hóa từng mục tiêu, chỉ thị phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, gắn với chương trình XDNTM.

Theo đó, xã đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó mũi nhọn vẫn là sản xuất nông – lâm nghiệp. Hiện, toàn xã có 5 thôn có rừng với diện tích 60ha. Từ lợi thế này, Trí Yên phát triển trồng cây ăn quả, chủ yếu là vải, nhãn, na, mít, chuối… Tổng thu từ trồng rừng, cây ăn quả của xã đạt gần 3 tỷ đồng/năm.

Với lợi thế có hai tuyến sông Thương, sông Lục Nam chảy qua địa bàn, người dân trong xã đẩy mạnh xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản. Với 25ha ao, kênh rạch và 3 tổ quản lý nuôi trồng, đánh bắt thủy sản tự nhiên ở hai tuyến sông Thương và sông Lục Nam, nguồn thu từ nuôi trồng, đánh bắt thủy sản của xã đạt hơn 1 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh đó, hoạt động dịch vụ của Trí Yên cũng phát triển mạnh với 97 hàng, quán buôn bán nhỏ lẻ, phục vụ nhu cầu của người dân địa phương, thu nhập ước đạt 970 triệu đồng/năm. Trên địa bàn xã hiện có 4 nhà máy gạch hoạt động, tổng doanh thu đạt 34 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động.

Đến nay, Trí Yên đã hoàn thành 7/19 tiêu chí XDNTM. Nhờ đẩy mạnh thực hiện chương trình mà đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Toàn xã có 5 sân cầu lông, 2 sân bóng đá đạt yêu cầu. Các thiết chế văn hoá từng bước được hoàn thiện, quy ước, hương ước được bổ sung hoàn thiện, số hộ được bình xét đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá là 1.000/1.178 hộ (chiếm 84,8%); có 8/13 làng văn hoá cấp huyện, đạt 61,5%; 2/5 làng văn hoá cấp tỉnh, đạt 15,3%.

Có được kết quả này là nhờ Đảng uỷ xã Trí Yên tập trung chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu. Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương đều được công khai theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra giám sát. Chính điều này đã huy động được sự đóng góp tích cực của nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu ngành nghề

Năm 2014, Trí Yên phấn đấu thực hiện và hoàn thành thêm 3 tiêu chí NTM. Theo đó, xã sẽ đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa, trước mắt làm điểm ở 2 thôn Thanh Long, Vĩnh Long, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm.

Ngoài ra, xã tập trung khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng – vật nuôi, đưa giống cây – con có năng suất cao, chất lượng, phù hợp với nhu cầu thị trường và điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương vào sản xuất. Chuyển 70% diện tích cây màu vụ đông sang trồng lạc xuân và cây rau màu có năng suất cao, từng bước đưa những cây màu có giá trị xuất khẩu vào sản xuất, đồng thời tìm đầu ra cho các loại nông sản chủ lực.

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa, đặc biệt là phát triển mô hình trang trại, khuyến khích người dân tận dụng mặt nước ao, hồ nuôi cá để tăng thu nhập. Phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng mở các lớp dạy nghề, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, giới thiệu các giống cây – con mới, đổi mới hoạt động của công tác khuyến nông, xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Từng bước đa dạng hóa các ngành nghề dịch vụ, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, tìm và phát triển ngành nghề mới sao cho phù hợp với từng khu, vùng, hộ gia đình.

Ông Nghiêm Xuân Quân, Bí thư Đảng ủy xã Trí Yên, nhấn mạnh: “Mục tiêu lâu dài của XDNTM là gắn với quá trình phát triển kinh tế – xã hội bền vững, chính trị ổn định, đời sống nhân dân tăng cao. Trong đó, chuyển đổi cơ cấu cây trồng – vật nuôi, cơ cấu ngành nghề là việc làm cấp thiết và cũng là chìa khóa để nâng cao đời sống nhân dân, đẩy nhanh quá trình XDNTM”.

Nhất Nam

Bài viết liên quan

Thêm bình luận