Lịch tiêm Vacxin phòng bệnh Newcastle cho gà

Hỏi liều lượng và thời thời điểm tiêm nhắc lại vacxin tụ huyết trùng cho gà? Lịch tiêm vacxin Newcastle cho gà? Hỏi nuôi gà mái đẻ với mật độ 25 con/10 m2 có hợp lý không?

PGS-TS Trương Văn Dung trả lời như sau:

– Vacxin phòng bệnh Tụ huyết trùng keo phèn, sau khi gây miễn dịch sẽ đạt miễn dịch bảo hộ khoảng 6 tháng. Sau khi tiêm vacxin được 6 tháng, sẽ phải dùng vacxin tiêm nhắc lại mới đạt hiệu quả. Liều lượng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

– Lịch tiêm vacxin phòng bệnh Newcastle như sau:

Từ 1-7 ngày tuổi:

+ VACXIN LASOTA lần 1: Nhỏ mắt, nhỏ mũi

Từ 20-25 ngày tuổi:

+ VACXIN LASOTA lần 2: Nhỏ mắt, mũi

2 tháng tuổi:

+ VACXIN NEWCASTLE HỆ 1: Tiêm dưới da

Còn về ý tiếp theo hỏi về mật độ nuôi gà mái thì PGS – TS Trương Văn Dung cũng trả lời như sau: Nuôi gà mái đẻ: chỉ nuôi tập trung với mật độ từ 6-8 con/m2 là hợp lý. 

Rate this post
Nên xem:   Rắn mối ăn gì? rắn mối có độc không? cách nuôi rắn mối

Bài viết liên quan

Thêm bình luận