Công thức phối trộn thức ăn cho lợn thịt

Xin hỏi chuyên gia nông nghiệp tỷ lệ phối trộn các nguyên liệu ngô, đậu tương, cám gạo, rau xanh, bèo tây cho 100kg thức ăn?…

Tôi nuôi 20 con lợn, thức ăn cho lợn đang có ngô, đậu tương, cám gạo, rau xanh, bèo tây. Hỏi chuyên gia nông nghiệp với các nguyên liệu đã có, cần thêm nguyên liệu nào để giúp lợn phát triển tốt hơn? Xin hỏi tỷ lệ phối trộn các nguyên liệu trên cho 100kg thức ăn? 

PGS TS Trương Văn Dung đã tư vấn cho anh như sau:

Công thức phối trộn thức ăn cho lợn thịt

Giai đoạn phát triển:   5-30kg ;   30-60kg ;  60kg-xuất chuồng

Nguyên liệu:

Bột ngô    65%55%50%
Cám gạo  5%      20%  30%
Giun quế     15%  13%    12%
Đậu tương   8%  8%  8%
PREMIX     1,5%    1%  1%  
Vitamin     1,5%    1%  1%  

+ Cần bổ sung nguyên liệu khác như: bột cá/hoặc giun quế; VITAMIN, PREMIX.

Hợp tác với 3N/VTC16

Nên xem:   Gà mắc bệnh Newcastle thể thần kinh và thiếu khoáng chất

Bài viết liên quan

Thêm bình luận