Kỹ thuật nuôi nhím

Đặc điểm Nhím thuộc bộ gặm nhấm, là động vật hoang giã , sống trong rừng, thành từng đàn 3-4 con, tự đào hang để ở. Thường ngủ ngày, ăn đêm. Trong đàn chỉ có một con đực trưởng thành. …