Đông Minh phát triển nông nghiệp bền vững

KTNT – Xác định mục đích cuối cùng của XDNTM là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, chính quyền xã Đông Minh (Tiền Hải – Thái Bình) đã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng – vật nuôi để nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác.

Nhiều năm qua, nhờ thực hiện cuộc cách mạng về giống (thay các giống dài ngày bằng 100% giống lúa thuần và tổ hợp lai, trong đó 45% là giống chất lượng cao), áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong thâm canh lúa nên năng suất lúa của Đông Minh đạt xấp xỉ 70 tạ/ha, thuộc loại khá so với các xã ven biển. Xã còn tập trung phát triển một số mô hình gia trại chăn nuôi lợn nái và lợn thịt, hàng năm số lượng gia súc đạt 1.200 – 1.500 con, gia cầm 24.000 – 26.000 con. Xác định kinh tế biển là mũi nhọn nên Đông Minh đã quy hoạch 496ha đầm, bãi đưa vào nuôi trồng 355ha ngao giống và ngao thương phẩm, mang lại nguồn thu hơn 100 tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà Đông Minh gặp phải là hệ thống thủy lợi chưa hoàn thiện, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tưới tiêu.

Nói về hướng đi sắp tới, Chủ tịch UBND xã Vũ Đức Thiện cho biết, trước mắt, Đông Minh phấn đấu hoàn thành dồn điền đổi thửa, đảm bảo giao ruộng đất cho nông dân trong vụ tới. Quy hoạch vùng sản xuất lúa tập trung, lựa chọn bộ giống phù hợp để sản xuất lúa hàng hóa, quy hoạch vùng chăn nuôi để hạn chế chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán kiểu hộ gia đình. Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển trên cơ sở quy hoạch của tỉnh, kết hợp giữa nuôi trồng khai thác và đánh bắt, kiểm soát dịch bệnh từ con giống đến chăm sóc. Có kế hoạch giữ gìn bảo vệ môi trường nuôi trồng thủy sản nhằm sớm hoàn thành mục tiêu XDNTM.

Phan Anh

Bài viết liên quan

Thêm bình luận