Giống mía thích nghi ở ĐBSCL

Theo Viện Khoa hoc nông nghiệp Miền Nam

Trong hơn 10 năm qua, ở ĐBSCL từ khi 10 nhà máy đường sản xuất quy mô công nghiệp công suất lớn đi vào hoạt động đã hình thành nên vùng mía nguyên liệu tương đối ổn định trong vùng. Diện tích mía nguyên liệu toàn vùng dao động từ hơn 60.000-70.000 ha.

Những năm gần đây, cây mía đã mang lại hiệu quả ổn định so với một số cây trồng khác nên trụ chân trên nhiều vùng rộng lớn ở các tỉnh, như Hậu Giang, Sóc Trăng, Long An. Tuy nhiên, trong cuộc cạnh tranh về mặt hiệu quả kinh tế, áp lực cây mía công nghiệp ở vùng này đang đặt ra tìm giống mía mới thích nghi, đặc biệt có năng suất cao, chữ đường cao là một trong những đòi hỏi cấp thiết. 
Theo Trung tâm khuyến nông khuyến ngư các tỉnh có đất trồng mía ở ĐBSCL, nông dân trồng mía trong vùng có nhiều kinh nghiệm, đất đai màu mỡ, thời tiết trong vùng thuận lợi, năng suất đạt cao hơn các vùng khác trong cả nước. Tuy nhiên, cho đến nay cơ cấu giống mía mới chưa có nhiều, chỉ quanh quẩn một số giống cũ: Hòa Lan Tím, Hòa Lan Mốc, Comus, Quế Đường… vẫn còn khá nhiều. Những giống mía này qua nhiều năm canh tác nên có những biểu hiện thoái hóa, giảm năng suất, nhiễm sâu hại, bệnh than và bệnh thối đỏ. Trong khi đó, một số giống mía mới nhập nội được các cơ quan khuyến nông, trung tâm giống ở các tỉnh mang về nhân giống và phổ biến cho nông dân. 
Qua nhiều niên vụ mía gần đây, lần lượt nông dân sàng lọc qua thực tế bắt đầu chấp nhận các giống ROC10, ROC16, ROC22, ROC27, QĐ21, K84-200, R570, VĐ85-177… Bên cạnh đó, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Mía Đường thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam, đã lai tạo và tuyển chọn các giống như: DLM24, VN84-422, VN84-4137, VN85-1859, VN85-1427 tiếp tục đưa về vùng này và đang chiếm tỷ trọng lớn trong diện tích sản xuất mía. Một số giống mía mới lai tạo đưa về một số tỉnh đang bén rễ xanh tốt, như tại Trà Vinh có giống VN85-1859 hiện chiếm 20% tổng diện tích mía của tỉnh; ở Bến Tre có giống VN84-4137 chiếm 30% diện tích; còn giống DLM24 hiện đang trồng phổ biến ở Hậu Giang.

TS. Nguyễn Đức Quang, Giám đốc TTNC&PTMĐ nhận xét: “Tuy vậy, nhìn chung việc thay đổi giống mía mới ở ĐBSCL còn chậm, tỷ lệ giống mía mới tăng còn thấp, chưa có cơ cấu giống phù hợp cho từng tiểu vùng… Vì vậy nên mía thu hoạch khi còn non hoặc đã quá già dẫn tới chất lượng mía giảm. Mặt khác việc bón phân muộn, bón không cân đối, bón nhiều phân urê làm chữ đường tới khi thu hoạch thấp; trong phòng trừ sâu bệnh chưa được quan tâm đúng mức. Riêng ở vùng ngập lũ chưa có đê bao và tập quán trồng mía một vụ theo mô hình mía – lúa nên thường phải thu hoạch sớm, mía chưa đủ độ chín. Đặc biệt là công tác cơ giới hóa trong canh tác mía do sản xuất manh mún, liếp nhỏ, ngập lụt… đang là áp lực lên giá công lao động ngày càng tăng cao”.

Từ năm 2006 đến nay, TTNC&PTMĐ đã đưa 53 giống mía khảo nghiệm và chuyển giao các tỉnh trong vùng ĐBSCL. Kết quả, ở vùng mía Long An, giống mía VĐ85-177, K88-65, Suphanburi 7, KU00-1-61, KU60-1, K95-156 và ROC27 sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất, chất lượng cao, kháng sâu bệnh hại, có khả năng thích ứng điều kiện sinh thái, đáp ứng được yêu cầu của sản xuất và thị hiếu của người trồng mía ở vùng mía Long An. Các giống VĐ85-177, Suphanburi 7, KU00-1-61, K95-156 và ROC27 có thể đưa vào ép đầu vụ, còn K88-65 và KU60-1 đưa vào ép từ giữa đến cuối vụ. Riêng giống VĐ85-177 nên được trồng vào vụ cuối mưa và mở rộng diện tích vừa phải, vì giống này có nhược điểm trổ cờ.

Ở vùng mía Sóc Trăng, các giống K93-219 và K88-92 sinh trưởng phát triển mạnh, có năng suất, chất lượng cao ở vụ tơ và có nhiều triển vọng. Các giống mía có năng suất và chất lượng cao, như: VĐ85-177 còn yếu điểm trổ cờ nhiều, bị bệnh đốm lá tương đối nhiều; VĐ54-412, CoC671, QĐ18 và Đại Ưu Đường còn yếu điểm nhỏ cây; QĐ21 còn yếu điểm nhỏ cây và bọng ruột; ROC27 còn yếu điểm nhỏ cây, đổ ngã và bộ lá chuyển vàng nhanh; K95-156, Suphanburi 7 và K88-65 cho năng suất, chất lượng cao, tuy nhiên, các giống này cũng có một số yếu điểm nhất định, như K95-156 và K88-65 sinh trưởng chậm trong giai đoạn đầu vươn lóng, Suphanburi 7 dễ ra rễ thân.

Vùng mía Hậu Giang, có các giống Suphanburi 7, KU00-1-61, K95-156 và K93-236 sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất, chất lượng cao thể hiện nhiều đặc tính nổi bật thích hợp. Các giống CR74-250, C1324-74 có năng suất, hàm lượng đường cao nhưng có nhiều nhược điểm mà người sản xuất khó chấp nhận, như cây không to, đổ ngã nặng và trổ cờ nhiều. 

Bài viết liên quan

Thêm bình luận