Phân bón

Địa chỉ: An Phú, Thuận An, Bình Dương, Viet Nam
Điện thoại: 84-650-712298
Email: dinhdong777@yahoo.com
Khu vực: Bình Dương
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
DV NÔNG NGHIỆP ĐỒNG XUÂN – XÃ XUÂN HÒA
Địa chỉ: Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc, Viet Nam
Email: niengiam6807@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Vĩnh Phúc
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX NẤM THANH LÃNG – XÃ THANH LÃNG
Địa chỉ: Huyện BÌnh Xuyên, Vĩnh Phúc, Viet Nam
Email: niengiam88708811@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Vĩnh Phúc
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
NGUYỄN NHƠN
Địa chỉ: Thôn 3 – xã Tam Ngọc, Quảng Nam, Viet Nam
Email: niengiam82193513@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Quảng Nam
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX DV NÔNG NGHIỆP GÒ ĐỀN
Địa chỉ: , Ninh Thuận, Viet Nam
Điện thoại: 84-68-878445,0986 388523
Email: niengiam34367914@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Ninh Thuận
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX DV NÔNG NGHIỆP TẤN TÀI
Địa chỉ: , Ninh Thuận, Viet Nam
Điện thoại: 84-68-822897
Email: niengiam65001608@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Ninh Thuận
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX KINH DOANH TH MƯỜNG KHƯƠNG
Địa chỉ: xã Mường Khương, huyện Mường Khương, Tp Lào Cai, Lào Cai, Viet Nam
Điện thoại: 84-20-881028
Email: niengiam3978@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Lào Cai
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX DV NÔNG NGHIỆP MINH CHÂU
Địa chỉ: xã Minh Châu,huyện Yên Mỹ,TỈNH Hưng Yên, Hưng Yên, Viet Nam
Điện thoại: 84-321-0321 975 337
Email: niengiam8967@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Hưng Yên
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX DV NÔNG NGHIỆP HOÀN LONG
Địa chỉ: xã Hoàn Long,huyện Yên Mỹ,TỈNH Hưng Yên, Hưng Yên, Viet Nam
Điện thoại: 84-321-0321 965 762
Email: niengiam22595459@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Hưng Yên
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX DV NÔNG NGHIỆP YÊN PHÚ
Địa chỉ: xã Yên Phú,huyện Yên Mỹ,TỈNH Hưng Yên, Hưng Yên, Viet Nam
Điện thoại: 84-321-0321 965 066
Email: niengiam4421@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Hưng Yên
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX DV NÔNG NGHIỆP NGHĨA HIỆP
Địa chỉ: xã Nghĩa Hiệp,huyện Yên Mỹ,TỈNH Hưng Yên, Hưng Yên, Viet Nam
Điện thoại: 84-321-0321 943 382
Email: niengiam4895@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Hưng Yên
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX DV NÔNG NGHIỆP LIÊU XÁ
Địa chỉ: xã Liêu Xã,huyện Yên Mỹ,TỈNH Hưng Yên, Hưng Yên, Viet Nam
Điện thoại: 84-321-0321 972 934
Email: niengiam35518182@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Hưng Yên
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX DV NÔNG NGHIỆP GIAI PHẠM
Địa chỉ: xã Giai Phạm,huyện Yên Mỹ,TỈNH Hưng Yên, Hưng Yên, Viet Nam
Điện thoại: 84-321-0321 973 285
Email: niengiam77037567@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Hưng Yên
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX DV NÔNG NGHIỆP NGỌC LONG
Địa chỉ: xã Ngọc Long,huyện Yên Mỹ,TỈNH Hưng Yên, Hưng Yên, Viet Nam
Điện thoại: 84-321-0321 972 117
Email: niengiam5071@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Hưng Yên
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX DV NÔNG NGHIỆP VIỆT CƯỜNG
Địa chỉ: xã Việt Cường,huyện Yên Mỹ,TỈNH Hưng Yên, Hưng Yên, Viet Nam
Điện thoại: 84-321-0321 218 469
Email: niengiam0008@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Hưng Yên
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ

Bài viết liên quan

Không có bình luận cho bài viết này

Thêm bình luận