Khắc phục cây xoài không ra hoa

Xoài 4 năm tuổi, mọi năm đều ra bông. Năm nay xoài không ra bông. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Hiện tượng xoài không ra hoa, theo TS Nguyễn Thị Nhung: Có thể do thời tiết, do chăm sóc chưa đủ phân bón và cân đối

Biện pháp khắc phục như sau:

+ Điều chỉnh bón phân theo quy trình kỹ thuật.

+ Xiết nước để khô hạn một thời gian khoảng 20 ngày rồi tưới nước, phải bón phân đầy đủ. 

+ Phun một số chất kích phát tố hoa trái hoặc NITRAT KALI hoặc THIOURE hoặc PACLOBUTRAZOL

+ Không bón phân ĐẠM, bón tăng phân LÂN, KALI.

+ Nếu cây tốt quá thì ngắt bớt lá già.

Hợp tác với 3N/VTC16

Nên xem:   Hướng dẫn kĩ thuật trồng GẤC hiệu quả cao

Bài viết liên quan

Thêm bình luận