Khắc phục cây nhãn không ra hoa

Cây nhãn trồng 10 năm, có biểu hiện bật ngồng đỏ, nhưng chưa ra hoa. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Theo TS Đinh Văn Thành khả năng những cây này không ra hoa được do mùa đông năm nay có nhiệt độ cao kèm theo những ngày có mưa trái mùa. Năm nay thì ko làm gì được nữa rồi, nhưng những năm sau các biện pháp tác động cần tiến hành sớm như:

+ Giữ khô hạn cho vườn thời kỳ phân hóa hoa tháng 12 đến tháng 1, bón phân đón hoa vào tháng 1.

+ Nếu thấy có biểu hiện ra lộc đông cần cuốc toàn bộ đất dưới tán cây, khoanh thân, cành, tiêu hủy toàn bộ lộc đông, vặt bớt lá, phun FLOWER 94 vào 1-1,5 tháng trước khi ra hoa.

Hợp tác với 3N/VTC16

Rate this post
Nên xem:   Kỹ thuật cắt tỉa, tạo tán cho cây thanh long

Bài viết liên quan

Thêm bình luận