Diệt trừ nhện đỏ trên cây bưởi

Đang trồng bưởi Diễn, cây chuẩn bị ra hoa. Muốn diệt nhện đỏ thì diệt vào thời điểm nào phù hợp? Một năm phun mấy lần?

Theo TS Tống Khiêm để diệt nhện đỏ có thể làm như sau:

Khi thấy nhện đỏ xuất hiện thì diệt chứ không nhất thiết diệt mấy lần trong năm. Tuy nhiên trong điều kiện mùa khô nhiệt độ cao thuận lợi cho nhện phát triển hơn các mùa khác. Cần phun trừ bằng 1 trong các hoạt chất FENPYROIMATE 5% hoặc  FENPROPATHRIN 10% hoặc  PROPARGITE (có tỉ lệ ít nhất 85%)… Để phòng cần vệ sinh sạch sẽ vườn cây.

Bài viết liên quan

Thêm bình luận