Khắc phục quả bưởi bị khô múi

Bưởi đang ra quả nhưng hay bị khô múi. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Theo sự tư vấn của TS Đinh Văn Đức thì nguyên nhân cây bưởi bị khô múi quả là rất phức tạp, do tác động của nhiều yếu tố. Tuy nhiên cần chú ý một số yếu tố chính như sau:

Cắt tỉa tạo tán thông thoáng cho cây hàng năm; bón VÔI BỘT để điều chỉnh độ pH đất vùng gốc rễ cho cây luôn đạt từ 5,5-6,5.

Bón đầy đủ cân đối, đúng lúc các loại phân bón để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây, ngoài các phân ĐẠM, LÂN, KALI, cũng cần chú ý các phân bón trung và vi lượng.

Rate this post
Nên xem:   Khắc phục cây na bị bệnh vàng lá thối rễ

Bài viết liên quan

Thêm bình luận