Khắc phục khi cây quýt bị vàng và xoăn lá

Quýt trồng được hơn 3 năm, thỉnh thoảng có hiện tượng vàng lá, xoăn lá, ngoài ra không có hiện tượng nào khác. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?
TS Tống Khiêm cho biế: Vàng lá chủ yếu do bộ rễ bị quá ẩm nấm xâm nhập làm rễ bị tổn thương và xoăn lá chủ yếu do côn trùng chích hút gây hại

Cách khắc phục như sau:

  • Cần tưới vùng rễ bằng: CUPROUS OXIDE 600 g/kg + DIMETHOMORPH 120 g/kg hoặc METALAXY M 40g/kg + MANCOZEB 640 g/kg hoặc IPRODIONE (tỉ lệ tối thiểu là 96%) …
  • Để phòng bệnh luôn giữ đất ở độ ẩm 65-70% và độ pH=6-7, nhất là chăm sóc và bón phân theo quy trình
  • Quan sát kĩ nếu có côn trùng chích hút cần phun: CARBAMATE hoặc CYPERMETHRIN + PROFENOFOS hoặc BUPROFEZIN 100g/l hoặc DIAFENTHIURON 500g/l…
  • Chú ý, phải trộn thuốc với DẦU KHOÁNG THỰC VẬT để tăng hiệu quả của thuốc
  • Để phòng cần chăm sóc theo qui trình, vệ sinh sạch sẽ vườn.
Rate this post
Nên xem:   Cách bón phân để quả dừa tròn, đẹp

Bài viết liên quan

Thêm bình luận