Khắc phục cây bưởi bị vàng lá, rụng lá

Trồng 100 cây bưởi da xanh được 4 năm tuổi, 4-5 tháng nay có hiện tượng vàng lá già, rụng lá, ngoài ra bình thường, bị khoảng 20 cây, đã dùng thuốc BVTV nhưng không đỡ. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Theo mô tả, TS Đinh Văn Đức cho rằng, do môi trường đất trồng chưa phù hợp, thiếu và mất cân đối phân bón sau đó lại bị tác động của nhiệt độ thấp dần vào cuối Thu và mùa Đông lạnh và nhất là do sau bón phân đã không cung cấp đầy đủ nước cho cây nên cây bị vàng lá già và rụng lá. Khắc phục như sau:

– Cần chú ý bón đầy đủ cân đối các loại phân hữu cơ hoai và các phân vô cơ cho cây.

– Riêng các phân vô cơ nên sử dụng loại phân NPK 16-16-8 +TE để bón.

– Sau khi bón phân nhất là các đợt bón phân khi tiết trời lạnh dần cần chú ý cung cấp đầy đủ nước cho cây.

– Còn bây giờ cây đang rụng lá nhiều, nhanh chóng sử dụng phân RAPID HYDRO pha nồng độ 1/200 để tưới gốc cho cây định kỳ 1 tuần 1 lần đến khi cây ra lộc non lá non mới thì ngừng.

Bài viết liên quan

Thêm bình luận