Cách hãm ngọn cây bí đao

Bí đao trồng thả đất thì hãm ngọn như thế nào?

Cách hãm ngọn cây bí đao:

– Khi bí bò trên mặt đất nên dùng rơm rạ để chải trên mặt đất để bí bò trên đó

– Hoặc trong quá trình bò sẽ bật ra rễ phụ thì dùng đất để giữ cho gió không bị lật

– Khi cây bò dài từ 1,2m đến 1,5m tiến hành hãm ngọn để bí bật ra nhánh.

Rate this post
Nên xem:   Khắc phục cây tỏi bị bệnh vàng lá

Bài viết liên quan

Thêm bình luận