Chuồng nái đẻ sắt đặc

Vách lợn mẹ: Sắt đặc phi 18, 20

Vách lợn con: Sắt đặc phi 7, 18

Cửa lợn mẹ, con,cửa máng, vòng cung: sắt đặc phi 18

Khung sàn lớn, nhỏ: Sắt đặc phi 11, lập là dày 4.5mm

Cây đỡ đan bê tông: V4

Sàn nhựa: 12 tấm ( 40 x 55 cm)

Máng ăn inox dầy 1.2mm, nặng 3.4Kg

Tổng trọng lượng: 133Kg ( không tính máng và sàn )

Đặc điểm : Vách lợn mẹ: Sắt đặc phi 18, 20 Vách lợn con: Sắt đặc phi 7, 18 Cửa lợn mẹ, con,cửa máng, vòng cung: sắt đặc phi 18 Khung sàn lớn, nhỏ: Sắt đặc phi 11, lập là dày 4.5mm Cây đỡ đan bê tông: V4 Sàn nhựa: 12 tấm ( 40 x 55 cm) Máng ăn inox dầy 1.2mm, nặng 3.4Kg Tổng trọng lượng: 133Kg ( không tính máng và sàn )
Phương thức giao hàng: : Giao hàng, lắp đặt tận nơi
Giá sỉ : 
Số lượng cung ứng : Là số lượng cung ứng tối đa hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm …

Bài viết liên quan

Thêm bình luận