Bình Định: Tăng tốc để về đích

Sau 3 năm triển khai thực hiện, chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở Bình Định đã thu được những kết quả tích cực, nhiều xã đã đạt 15 – 16 tiêu chí và đang nỗ lực hoàn thành 19/19 tiêu chí vào cuối năm 2014.

Mới đây, tại cuộc họp Ban chỉ đạo chương trình XDNTM, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Văn Thiện yêu cầu các cấp, ngành chức năng tăng cường bám sát, giúp đỡ các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện để tăng tốc về đích…

Kết quả khả quan

Theo Văn phòng Điều phối XDNTM tỉnh Bình Định, sau 3 năm triển khai thực hiện (2011-2013), 5 xã (chiếm 4,1% tổng số xã khu vực nông thôn) đạt từ 15 – 16 tiêu chí, gồm: Nhơn Lộc (thị xã An Nhơn), Bình Nghi (Tây Sơn), Tam Quan Bắc (Hoài Nhơn), Phước An, Phước Lộc (Tuy Phước). 48 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí (chiếm 39,4%); 62 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí (chiếm 50,8%); 7 xã đạt từ 1 – 4 tiêu chí (chiếm 5,7%).

Trong năm 2013, toàn tỉnh đã bê-tông được 320km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa hàng trăm kilômét kênh mương. Các địa phương đã lựa chọn những mô hình phát triển sản xuất phù hợp theo hướng hàng hóa, lồng ghép với các chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn, chú trọng kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế liên kết với người dân cùng tham gia. Nhiều mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất tại các địa phương đã giúp nhiều hộ thoát nghèo, tăng thu nhập, như: hỗ trợ lãi suất cho các hộ vay vốn để phát triển chăn nuôi bò sinh sản; hỗ trợ giống, phân bón, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để xây dựng cánh đồng mẫu lớn có hiệu quả tại nhiều địa phương trong tỉnh. Các xã ven biển, chính quyền địa phương đã lựa chọn phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản phù hợp với điều kiện, lợi thế của địa phương, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định, cho biết: Tuy đạt được những kết quả nhất định, song chương trình XDNTM triển khai trên địa bàn tỉnh cũng còn những tồn tại, hạn chế như chưa có sự đồng bộ, nhịp nhàng trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện; tiến độ thực hiện XDNTM còn chậm so với yêu cầu do gặp khó khăn trong công tác lập đồ án quy hoạch, xây dựng đề án XDNTM. Bộ máy tổ chức, điều hành chương trình tại một số địa phương còn khá lúng túng, dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa cao; chưa thu hút được nhiều nguồn lực trong xã hội tham gia XDNTM. Nguồn vốn huy động đóng góp tự nguyện từ các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm chưa nhiều. Đây là những điểm yếu cần được khắc phục để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình trong thời gian tới.

Tăng tốc để về đích

Mới đây, tại cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo chương trình XDNTM tỉnh, ông Nguyễn Văn Thiện, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban chỉ đạo chương trình XDNTM tỉnh, đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, ngành chức năng trong tỉnh đã chung tay, góp sức thực hiện có hiệu quả chương trình XDNTM. Ông Thiện nhấn mạnh: Trong năm 2014, các địa phương trong tỉnh phải tăng tốc thực hiện XDNTM. Đồng thời, yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo, Văn phòng Điều phối XDNTM tỉnh cần bám sát cơ sở, địa phương được phân công theo dõi, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương XDNTM sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Tập trung các nguồn lực đầu tư hợp lý giúp các xã tăng tốc triển khai chương trình.

Bên cạnh đó, từng xã phải xác định rõ các thế mạnh phát triển kinh tế-xã hội của mình gắn với tổng thể phát triển chung của huyện và tỉnh. Quy hoạch các vùng sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, làng nghề cụ thể để có phương án đầu tư triển khai thực hiện hiệu quả; tập trung ưu tiên phát triển các dự án về cải tạo nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi, lưới điện, xây dựng các công trình vệ sinh công cộng, đào tạo nghề cho nông dân. Các địa phương nhanh chóng thành lập Ban vận động tài trợ XDNTM, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, con em trong tỉnh làm ăn xa hỗ trợ kinh phí giúp địa phương XDNTM. Những xã hoàn thành sớm chương trình, tỉnh sẽ có cơ chế khen thưởng kịp thời để động viên, khích lệ…

Theo Văn phòng Điều phối XDNTM tỉnh Bình Định, trong năm 2014, dự kiến vốn đầu tư cho chương trình XDNTM trên địa bàn tỉnh gần 139 tỷ đồng, gồm vốn đầu tư phát triển trên 122 tỷ đồng, vốn sự nghiệp gần 16,5 tỷ đồng. Với nguồn vốn được phân bổ, tỉnh sẽ ưu tiên hỗ trợ đầu tư hạ tầng tại 4 xã hoàn thành XDNTM năm 2014 và 21 xã hoàn thành XDNTM năm 2015. Đồng thời, hỗ trợ giúp các xã phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Phú Mỹ

Bài viết liên quan

Thêm bình luận