Cách ươm hạt đào phai để làm gốc ghép

Cách ươm hạt đào phai để làm gốc ghép?

Theo TS Đinh Văn Đức: Để ươm hạt đào phai làm gốc ghép. KG cần thực hiện như sau:
•    Trước khi gieo hạt đào, cần ngâm nước ấm 4 – 5 ngày, thay nước hàng ngày.
•    Sau đó gieo vào bầu hoặc vào đất vườn ươm đã được chuẩn bị trước.
•    Che phủ đất bằng rơm rác sạch hoặc túi bầu được xếp vào vườn ươm và chăm sóc, giữ ẩm thường xuyên.
•    Hoặc có thể thực hiện bằng cách: hạt trước khi gieo, được xử lí ngâm nước trong 48 giờ, đãi sạch, ủ trong cát 3040 ngày đến nứt nanh. Lấy các hạt nứt nanh đem gieo vào túi bầu hoặc ngoài đất và chăm sóc.


 Hợp tác với 3N/VTC16

Bài viết liên quan

Thêm bình luận