Phương pháp ghép cây bưởi, cây xoài

Hỏi cách ghép cây xoài, cây bưởi và cây mai có giống nhau không và cách ghép như thế nào?

Về phương pháp chung để ghép các cây này là như nhau. Tuy nhiên ở những câu có những lưu ý nhỏ để ghép cho dễ tiếp hợp, dễ thích ứng giữa gốc ghép và ngọn ghép. Có 2 pp ghép: ghép nêm, chè đoạn ngọn gốc ghép, chẻ phần gốc ghép, sau đó lấy cành bên cành ghép nêm vào gốc ghép và bó tròn lại. Thứ 2 là ghép cửa sổ. Bên gốc ghép cắt ngọn đi, mở 1 diện tích vỏ bên gốc ghép, sau đó lấy phần vỏ có mắt ghép đưa sang vừa vặn với cửa sổ ở gốc ghép và bó lại. Sau 1 thời gian nhất định vết ghép vừa vặn, mắt ghép phát triển và đạt chiều cao nhất định thì có thể đem làm cây giống

Bài viết liên quan

Thêm bình luận