Imidazolinone: Hóa chất mới diệt cỏ dại hữu hiệu

VietNamNet

Nhiều loại cỏ dại như: cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng, cỏ lác rận… đều đã được kiểm soát thành công bởi một loại hóa chất mới có tên Imidazolinone do Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long sản xuất.

Trước đó, trại thí nghiệm của viện đã thực nghiệm hai kiểu canh tác là lúa sạ khô và lúa sạ ướt. Giống được sử dụng là OM 5749-5, có gen chống chịu thuốc diệt cỏ thuộc nhóm imidazolinone. 

Kết quả cho thấy những loài cỏ dại trên ruộng thí nghiệm gồm cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng, cỏ lác rận, cỏ cháo, rau mương, lúa cỏ đều được kiểm soát thành công bởi hoá chất diệt cỏ nói trên.

Đặc biệt, hai loại lúa trên diện thực nghiệm cho thấy chất lượng hạt và năng suất lúa cao hơn hẳn ruộng không dùng loại hóa chất này.

 Lúa sạ khô, năng suất lúa trung bình là 1,83 tấn/ha, cao gấp hai lần so với thửa đối chứng không phun imidazolinone (0,91 tấn/ha). 

Ruộng cấy lúa sạ ướt, năng suất đạt 2,15 tấn/ha, cao hơn thửa đối chứng không phun imidazolinone là 1,37 tấn/ha (143,9%). Chất lượng hạt lúa cũng gia tăng ở những ruộng thực nghiệm phun thuốc imidazolinone.

Theo TTXVN

Bài viết liên quan

Thêm bình luận