Dự án Giảm nghèo Lạc Thuỷ sau 4 năm thực hiện

Là một trong 11 huyện, thành phố, tỉnh Hoà Bình được hưởng lợi từ Dự án Giảm nghèo. Lạc Thủy có 5 xã được triển khai thực hiện dự án, đó là: Đồng Môn, An Lạc, Liên Hòa, Hưng Thi và An Bình.

Ông Quách Tất Liêm – Phó ban quản lý Dự án Giảm nghèo huyện cho biết: Thực hiện Dự án Giảm nghèo, huyện được đầu tư tổng số vốn trên 21 tỷ 942 triệu đồng để xây dựng 57 công trình, 39 mô hình nông nghiệp và 236 gói thầu ngân sách phát triển xã.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND, Ban Dự án Giảm nghèo và các ngành chức năng của tỉnh, sự quan tâm lãnh chỉ đạo của huyện và các xã trong vùng dự án huyện Lạc Thủy nên những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện dự án đã được giải quyết nhanh gọn, đảm bảo hợp pháp, chính xác, công bằng và việc lựa chọn các nhà thầu thi công các công trình đều được ban quản lý thực hiện đúng quy định của ngân hàng thế giới và quy định của dự án và quy định của thông tư 17, 18 của Bộ xây dựng.

Mặt khác, mỗi công trình khi xây dựng đều được đưa ra bàn bạc xin ý kiến của quần chúng nhân dân nên các công trình được thi công xây dựng đều theo đúng tiến độ, không có tình trạng khiếu kiện. Đến nay, các công trình thuộc dự án giảm nghèo huyện Lạc Thủy đã đã cơ bản hoàn thành với 52/57 công trình, 39 mô hình, hiện chỉ còn 1 gói thầu hồ Ruộng Cạn xã Đồng Môn là chưa giao hợp đồng nhưng huyện phấn đấu hoàn thành công trình này vào tháng 8/ 2007.

Xem thêm:

Các công trình bàn giao đưa vào sử dụng đều phát huy được hiệu quả như công trình trạm y tế xã Đồng Môn, công trình trường tiểu học xóm Minh Thành, nhà ở giáo viên xã An Lạc, đặc biệt là công trình nước sạch sinh hoạt đã góp phần giúp 15.000 người dân trong vùng dự án được sử dụng nước sạch…

Về mô hình nông nghiệp huyện đã hoàn thành và quyết toán xong 100% kế hoạch bao gồm trồng cây ăn quả, trồng rừng kinh tế, cải tạo vườn tạp, thâm canh ngô, lúa lai, chăn nuôi lợn, bò sinh sản.

Ông Đinh Xuân Minh, thôn Liên Hồng, xã Liên Hòa là một trong những hộ được tham gia thực hiện mô hình nông nghiệp phấn khởi cho biết: Các công trình do Dự án Giảm nghèo đầu tư tại địa phương rất hiệu quả. Là một người dân và được tham gia vào mô hình nông nghiệp mà nay tôi mới nhận ra rằng trong sản xuất nông nghiệp bên cạnh những kinh nghiệm thì áp dụng quy trình khoa học kỹ thuật là một khâu đặc biệt quan trọng. Có thể nói, hợp phần mô hình nông nghiệp thuộc Dự án Giảm nghèo được thực hiện theo phương châm áp dụng khoa học kỹ thuật đến với bà con, đưa các loại cây con có giá trị kinh tế phù hợp với điều kiện chăn nuôi canh tác của từng địa phương để thử nghiệm và nhân rộng. Tiêu chí của mô hình là lựa chọn các hộ nghèo nhất thuộc các xã vùng dự án và do bà con nhân dân họp và bình bầu các hộ tham gia. Trước khi các hộ tham gia mô hình đều được đào tạo, tập huấn, trong qúa trình thực hiện được sự hướng dẫn của cán bộ ban quản lý dự án, đặc biệt là trạm khuyến nông-khuyến lâm huyện nên được nhân dân rất đồng tình thực hiện đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Bên cạnh mô hình nông nghiệp, dự án còn quan tâm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt của xã, thôn, xóm thông qua hợp phần ngân sách phát triển xã. Đến nay, đội ngũ cán bộ đã được tiếp cận tham gia các lớp tập huấn nên trình độ năng lực đã được nâng cao rõ rệt, nắm vững được các bước quản lý đầu tư, cách lập thiết kế dự toán, các thủ tục hồ sơ thanh quyết toán, các tiểu dự án và tham gia kiểm tra giám sát chất lượng các công trình cơ sở hạ tầng. Ông Phan Thế Thức, Phó Chủ tịch HĐND xã Liên Hòa cho biết: Thực hiện Dự án Giảm nghèo xã Liên Hòa được đầu tư 9 hợp phần và có 148 hộ tham gia – những hộ này được nhân dân các thôn, xóm bình bầu. Qua quá trình thực hiện dự án đã mang lại cho đời sống nhân dân rất tốt. Đặc biệt là mô hình chăn nuôi lợn, đến nay các hộ tham gia mô hình đã có từ 4 đến 5 lứa lợn và thực tế đã khẳng định được hiệu quả của dự án.

Đánh giá về hiệu quả của Dự án Giảm nghèo trong sự phát triển kinh tế ở huyện Lạc Thủy, ông Quách Tất Liêm, Phó Ban quản lý Dự án Giảm nghèo huyện cho biết: Dự án Giảm nghèo đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao trình độ năng lực cho nhân dân vùng dự án. Trước đây khi chưa thực hiện dự án đời sống của nhân dân 5 xã vùng dự án rất khó khăn. Đến nay, nhờ sự đầu từ từ các chương trình, dự án, trong đó có Dự án Giảm nghèo về cơ bản cơ sở hạ tầng của 5 xã này đã được đầu tư xây dựng và dời sống nhân dân đã được nâng lên một bước, góp phần tích cực trong mức tăng trưởng kinh tế của huyện là 14% và mức thu nhập bình quân đầu người đạt 5,6 triệu người/ năm.

Minh Tuấn – Hoà Bình

Bài viết liên quan

Thêm bình luận