Chí Đám dồn đổi ruộng đất nông nghiệp tạo điều kiện mở rộng vùng bưởi đặc sản

Xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) có 312ha đất phục vụ sản xuất nông nghiệp được chia cho 1.415/1.702 hộ nông nghiệp ở 17 khu dân cư. Bình quân mỗi khẩu có 442m2. Qua thống kê toàn xã có trên 11.000 thửa ruộng với diện tích bình quân 283,5m2/thửa, mỗi hộ sản xuất nông nghiệp có gần 8 thửa ruộng. Như các địa phương khác do điều kiện ruộng đất manh mún nên rất khó tổ chức sản xuất, thâm canh nhất là chuyển dịch cơ cấu bố trí thành vùng sản xuất lớn.
Xem thêm: Làm sao để tăng độ phì nhiêu của đất
Thực hiện chủ trương dồn đổi ruộng đất (DĐRĐ) nông nghiệp từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn, đầu năm 2005 huyện Đoan Hùng chọn Chí Đám làm điểm để triển khai NQ18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Được sự chỉ đạo của huyện, xã thành lập ban chỉ đạo, thực hiện các bước DĐRĐ từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn. Trong đó có việc tổ chức các hội nghị BCH và hội nghị toàn Đảng bộ để quán triệt NQ 18, Kế hoạch 761 của UBND huyện về yêu cầu, cách thức dồn đổi. Trước khi đưa ra thảo luận xã đã xây dựng phương án cụ thể không chỉ triển khai trong Đảng mà còn được triển khai tới các hộ dân. Qua các cuộc họp đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân đều đồng tình với chủ trương chung.
Xem thêm: làm giàu nhờ trồng sâm Ngọc Linh
Để giải quyết các vướng mắc và có phương án dồn đổi phù hợp với đặc thù xã miền núi ruộng đất phân tán, điều kiện canh tác không đồng nhất, mỗi khu dân cư nông nghiệp thành lập 1 tiểu ban DĐRĐ do Bí thư chi bộ làm trưởng tiểu ban phối hợp cùng các cán bộ khu tổng hợp, rà soát lại toàn bộ quĩ đất nông nghiệp, tình hình tổ chức sản xuất, hiện trạng mặt bằng, nguyện vọng các hộ… từ đó phân tích đến từng sứ đồng, lập phương án dồn đổi đúng với định hướng của xã là đảm bảo số thửa có diện tích trên 300m2; có quĩ đất cho xây dựng hạ tầng đúng với qui hoạch. Phương châm là các hộ tự nguyện dồn đổi cho nhau vừa giảm thửa vừa giảm sự đi lại ở những điểm canh tác.
Xem thêm: Kỹ thuật trồng nho trong chậu
Qua quán triệt và chỉ đạo nhiều khu vực dân cư ở Chí Đám thực hiện rất tốt như khu vực đồi Trại Trâu, thôn Phượng Hùng 1 có diện tích 23.240m2 trước khi dồn đổi có 36 hộ nhận khoán với 36 thửa, bình quân 650m2/thửa. Sau dồn đổi chỉ còn 10 hộ nhận khoán, nâng số diện tích lên 2.100m2/thửa, giảm 26 thửa, dành 2.420m2 để làm giao thông. Hay thôn Chí 2 tại khu Vườn Bưởi có tổng diện tích 20.114m2. Trước đây giao cho 63 hộ sản xuất bình quân 1 thửa có 319m2. Sau dồn đổi chỉ còn 17 hộ nhận khoán, nâng diện tích số thửa lên 1.520m2, giảm 46 thửa…

Do đặc thù là xã ven sông Lô, nằm trong vùng trọng điểm Dự án phát triển vùng bưởi đặc sản nên thời gian qua Chí Đám tập trung vận động các hộ dồn đổi diện tích vùng đất màu,đất bãi để phục vụ xây dựng vùng bưởi. Cho đến hết vụ chiêm xuân 2007 việc dồn đổi theo chủ trương này đã mang lại kết quả khá. Hiện có 5 thôn là: Phượng Hùng 1, Chí 2, Đám 1, 2, 3 đã thực hiện xong dồn đổi ở 6 sứ đồng với tổng diện tích gần 13,2ha. Các nơi này trước dồn đổi có 240 hộ nhận khoán với 300 mảnh ruộng, mỗi mảnh có diện tích từ 257 đến 1.200m2 (tùy theo sứ đồng).

Xem thêm: Nông nghiệp là gì

Sau dồn đổi chỉ còn 115 hộ nhận khoán với số thửa 115, giảm 126 hộ, 185 thửa. Số thửa nhỏ nhất là 1.410m2, lớn nhất 3.600m2. Bình quân số diện tích 1 thửa sau dồn đổi đều tăng từ 3- 4 lần so với trước dồn đổi như: Soi Khoai thôn Đám 1 trước dồn đổi có diện tích 257m2/thửa, sau dồn đổi đạt 1.410m2/thửa. Thôn Đám 2 trước dồn đổi có 37 thửa, diện tích 262m2/thửa, sau dồn đổi còn 7 thửa, diệnt ích đạt 1.385m2/thửa. Cùng với các thôn đã giao trên thực địa, 5 thôn khác đang chuẩn bị giao gần 7,5ha. Số diện tích này dự kiến giảm từ 297 ô, thửa xuống còn 65 ô, thửa, tăng diện tích mỗi ô gấp 4- 5 lần trước khi dồn đổi, nâng qui mô ô nhỏ nhất 835m2, lớn là 1.466m2. Ngoài các thôn trên, Chí Đám còn có 211 hộ ở 5 thôn khác tự dồn đổi cho nhau diện tích trên 7,3ha, qiảm 211 thửa xuống còn 45 thửa nâng qui mô diện tích mỗi ô, thửa tăng gấp 3- 4 lần (nhỏ nhất 1.423m2, lớn 2.333m2). Như vậy đến nay ở Chí Đám đã có 456 hộ tham gia dồn đổi với diện tích trên 207ha.

Tuy mới giao trên thực địa được gần 30ha song số diện tích dồn đổi đều tăng về qui mô. Mỗi ô đạt 1.500 đến trên 3.000m2 rất thuận lợi cho việc bố trí trồng cây bưởi và các cây trồng khác. Trao đổi với đồng chí Phạm Quang Trung, Phó chủ tịch UBND xã được biết: Hiện nay Chí Đám đã triển khai trồng được trên 60ha bưởi đặc sản. Từ kết quả dồn đổi tiếp tục tạo điều kiện để mở rộng diện tích bưởi. Nhờ dồn đổi các hộ dân đã giảm đáng kể ô, thửa nhỏ, rất thuận lợi cho canh tác. Cũng nhờ dồn đổi xã đã qui hoạch dành quĩ đất bố trí xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi và phúc lợi khác. Thời gian tới Chí Đám sẽ hoàn thành các khâu còn lại như tiếp tục đôn đốc các thôn lập xong phương án, tiến hành giao thực địa, đồng thời hoàn thiện các khâu chỉnh sửa trên GCN QSDĐ và hồ sơ khác.

Quốc Vượng (PTO)

Bài viết liên quan

Thêm bình luận