Kỹ thuật điều khiển thanh long ra hoa trái vụ

300 trụ thanh long 4 năm tuổi. Hiện đã thắp đèn điện trái vụ được 18 đêm nhưng chưa thấy ra hoa. Hỏi có thể dùng thuốc nào để kích cho cây được không?

TS Đinh Văn Đức cho biết, đối với cây thanh long là cây có phản ứng ánh sáng ngày dài để cây ra hoa.

Vì vậy, để cây ra hoa vào các tháng ngày ngắn cần phải thắp đền điện để kéo dài thời gian chiếu sáng cho cây. Tuy nhiên, sau khi khán giả đã thắp đèn điện 18 ngày mà cây chưa ra hoa có thể do xử lý chưa đạt yêu cầu kỹ thuật, chủ yếu là thời gian chiếu sáng (thắp đèn điện) ban đêm và chất lượng ánh sáng chưa đủ.

Chuyên gia cho biết, Nếu ngày càng ngắn thì thời gian chiếu sáng số giờ đốt đèn trong đêm càng tăng.

Số đêm chiếu sáng từ 15-20 đêm đồng thời số giờ chiếu sáng/đêm từ 6-10 giờ là thanh long có thể ra hoa được.   Không cần phải sử dụng thêm thuốc kích thích nào khác nữa.

Hoặc có thể xử lý kích thích cây thanh long ra hoa trái vụ bằng cách:

-Xử lý ra hoa bằng BÓN PHÂN HỮU CƠ + chiếu sáng như sau:

 – Lần 1, trước khi thắp đèn một tháng bón 5 kg PHÂN CHUỒNG HOAI MỤC hoặc 0,5kg PHÂN HỮU CƠ VI SINH/trụ;

– Lần 2, trước khi thắp đèn 15 ngày, bón 0,5kg/trụ PHÂN HỮU CƠ VI SINH;

Nên xem:   Khắc phục cây nhãn không ra hoa

– Lần 3, sau khi nụ xuất hiện bón 0,5kg/trụ PHÂN HỮU CƠ VI SINH.

Ngoài ra, có thể sử dụng các chế phẩm sinh học khác nhằm kích thích thanh long ra hoa trái vụ nhưng cần tính toán hiệu quả kinh tế và vấn đề an toàn thực phẩm, an toàn môi trường sinh thái.

Rate this post

Bài viết liên quan

Thêm bình luận