Khắc phục cây dưa leo bị thối quả, héo quả, héo dây và héo xanh

Dưa leo 40 ngày tuổi, bị thối lá và thối trái non, dẹp trái, thối dây, héo xanh, héo dây, héo trái, đã dùng thuốc ridomin nhưng không hiệu quả. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Với biểu hiện của cây dưa leo như mô tả, TS Đinh Văn Thành chẩn đoán cây bị bệnh do cả nấm và vi khuẩn gây hại. Biện pháp khắc phục như sau:

– Vệ sinh đồng ruộng, thu gom những bộ phận bị bệnh trên vườn tiêu hủy, rắc VÔI khử trùng đất, bón phân cân đối, không sử dụng phân bón qua lá lúc cây bị bệnh.

– Tăng cường sử dụng PHÂN CHUỒNG, PHÂN HỮU CƠ, PHÂN XANH, VI SINH và nên sử dụng ĐẠM thực vật.

– Luân phiên sử dụng một trong các loại thuốc sau: DIFENOCONAZOLE hoặc IPRODIONE hoặc PROPINEB hoặc MANCOZEB + METALAXYL hoặc KASUGAMYCIN hoặc các THUỐC GỐC ĐỒNG,… phun ít nhất 2 lần, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày theo hướng dẫn của từng thuốc, nhớ thời gian cách ly khi thu hoạch. Sử dụng chế phẩm nấm TRICHODERMA để hạn chế bệnh lâu dài.

Rate this post
Nên xem:   Chăm sóc bưởi da xanh cho thu vào dịp Tết

Bài viết liên quan

Thêm bình luận