Chăm sóc và phòng bệnh cho cây bưởi Diễn 2 năm tuổi

Cách chăm bón và phòng bệnh cho cây bưởi Diễn 2 năm tuổi?

Đối với cây bưởi Diễn 2 năm tuổi, TS Đinh Văn Đức, Nguyên PTP Quản lý sinh vật hại, cục BVTV khuyên bà con cần chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho bưởi như sau:

– Cắt tỉa tạo tán cho cây có bộ tán phân bố đều về các hướng và rộng

– Bón phân, đạm URÊ:  100 g KALI 50 g SUPE LÂN 200 g, chia ra bón 2 tháng một lần hoặc bón làm 4 lần vào trước mỗi đợt cây ra lộc non khoảng 15-20 ngày.

– Tưới nước đủ ẩm cho cây và thoát nước nhanh cho cây khi có mưa to.

– Phòng trừ sâu bệnh, cần chú ý sâu vẽ bùa, phun thuốc khi lộc non nhú dài 1-2 cm và phun nhắc lại sau lần 1 khoảng 7-10 ngày

– Bắt diệt kịp thời các sâu ăn lá khác

– Hàng năm nên bón PHÂN HỮU CƠ cho cây 1 lần bằng PHÂN CHUỒNG hoặc PHÂN Ủ HOAI với nấm đối kháng TRICHODERMA.

Bài viết liên quan

Thêm bình luận