Quy trình tiêm vacxin cho gà con

Đàn gà con 5 ngày tuổi, chưa vào Vacxin. Xin hỏi trong vòng 1,2 ngày thì tiêm như thế nào để đủ 4 – 5 loại Vacxin, tiêm như thế có nguy hại cho gà không. Xin hỏi cách vào Vacxin?

Cách tiêm Vacxin phòng bệnh cho gà

  • Tiêm VACXIN để phòng 1 số bệnh :

+ MAREK,

+  NEWCATLE,

+  GUMBORO,

+ ĐẬU,

+ CÚM,

+ IB ( bệnh viêm phế quản truyền nhiễm)

  • Chăn nuôi và tiêm đúng quy trình VACXIN
  • Bệnh MAREK tiêm tác động khi gà 0 ngày tuổi hoặc chậm nhất khi gà 24 h hoặc 1 ngày tuồi, còn nếu quá sẽ không có tác dụng.
  • Phòng bệnh NEWCATLE + IB có Vacxin kép, tác động khi 5 – 7 ngày.
  • Vì gà đang ở độ tuổi 5-7 ngày nên có thể tác động bằng VACXIN ND – IB phòng bệnh NEWCASTLE + bệnh viêm phế quản truyền nhiễm.  Nếu tác động lần 1 khi 7 ngày tuổi thì cần tác động lần 2 khi gà 21 ngày tuổi.
  • 10 ngày tiêm VACXIN phòng bệnh đậu
  • 9 ngày phòng bệnh GUM, GUM tác động 2 lần, 9 ngày và ngày 18 tác động lần 2.
  • 40 – 45 ngày tiêm VACXIN phòng bệnh tụ huyết trùng.

Bài viết liên quan

Thêm bình luận