Khắc phục gà bị áp xe chỗ tiêm vacxin

2000 con gà thương phẩm hiện hơn 2 tháng tuổi. 20 ngày trước có tiêm vắc xin cúm H5N1 cho gà. Sau đó gà có biểu hiện bị áp xe đến nay chưa khỏi. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Với biểu hiện của gà như mô tả, PGS – TS Trương Văn Dung cho biết gà bị áp xe chỗ tiêm vacxin, do chưa thực hiện tốt vệ sinh chỗ tiêm.Cách khắc phục như sau:

– Thực hiện vệ sinh nơi tiêm vacxin chưa được tốt dẫn đến áp xe. Phải dùng cồn vệ sinh chỗ tiêm và tiêm đúng dưới da cổ, sẽ không bị áp xe nữa

– Cho uống chất điện giải GLUCO-C + VITAMIN ADE + VITAMIN BCOMPLEX + MEN TIÊU HÓA 15 ngày liền để trợ sức, nâng cao thể trạng

– Bổ sung MEN TIÊU HÓA và VITAMIN ADE + VITAMIN BCOMPLEX, khoáng chất PREMIX vào thức ăn cho ăn 1 tháng liền để trợ sức, nâng cao thể trạng.

Rate this post
Nên xem:   Khắc phục bò bị tiêu chảy ra máu

Bài viết liên quan

Thêm bình luận