Kỹ thuật chăm sóc bưởi Diễn ra hoa đúng vụ

Có 100 cây bưởi Diễn trồng được 4 năm, hiện nay đang ra nhiều lộc. Hỏi cây ra lộc như vậy có ảnh hưởng đến sự phát triển của hoa hay không? Hỏi cách chăm sóc cây để ra hoa đúng thời vụ?

TS Đinh Văn Đức cho biết nếu cây bưởi diễn đang ra nhiều lộc Đông thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự phân hóa mầm hoa và ra hoa của cây vụ Xuân tới. Để cây bưởi diễn ra hoa nhiều, tập trung và đúng vụ, cần chú ý thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật sau:

– Không nên thu hoạch quá muộn vừa ảnh hưởng đến chất lượng quả, vừa ảnh hưởng đến khả năng phân hóa mầm hoa sau này.

– Những năm rét muộn, mưa kết thúc muộn, cần phải can thiệp các biện pháp kỹ thuật tác động đồng thời như khoanh vỏ kết hợp với chặt rễ.

– Thời điểm khoanh vỏ:

+ Có thể khoanh vỏ trước khi thu hoạch 10-15 ngày, nếu cây sinh trưởng mạnh có dấu hiệu phát triển lộc đông, bộ lá cây xanh dày bóng, bản lá to bất thường cộng thêm thời tiết ấm kéo dài, độ ẩm cao thì nên tiến hành khoanh vỏ các cành cấp 1, chọn lọc cành khỏe để khoanh, cành nhỏ, yếu thì để lại.

+ Sau khi thu hoạch có thể kiểm tra lại, nếu thấy cần thiết thì khoanh tiếp đợt 2. hoặc có thể khoanh vỏ ngay sau khi thu hoạch, nếu cây mang nhiều quả, khả năng phát triển lộc ở mức trung bình thì tránh được hiện tượng rụng quả trước khi thu hoạch.

Hợp tác với 3N/VTC16

Bài viết liên quan

Thêm bình luận