Bài học kinh nghiệm trong thực hiện “dồn điền đổi thửa” ở xã Dân Chủ

Năm 2006, tỷ lệ hộ nghèo của xã Dân Chủ (TP. Hoà Bình) giảm xuống còn 3,11%. Bình quân thu nhập đạt 6 triệu đồn. Thu nhập từ diện tích đất sản xuất từ 35 triệu đồng/ha năm 2003, năm 2006 đã nâng lên 45 triệu đồng/ha. Đó là kết quả thắng lợi của việc thực hiện “dồn điền đổi thửa”.

Năm 2002, 463 hộ, 2051 nhân khẩu của xã Dân Chủ được giao 167,8 ha đất nông nghiệp để sản xuất lâu dài theo Nghị định 64/CP của Chính phủ. Theo đó, mỗi hộ dân có khoảng 3.600 m2 đất canh tác. Diện tích đất đó được chia thành 6.497 thửa, bình quân mỗi hộ có từ 14 – 15 thửa, hộ nhiều nhất là 30 thửa và ít nhất là 1 thửa, với khoảnh ruộng có diện tích lớn nhất là 1.500 m2 và nhỏ nhất là 50 m2. Toàn xã có 20,4 ha đất canh tác 2 vụ và 147, 4 ha đất 1 vụ nằm rải rác trên địa bàn 6 xóm xen canh với các xã Sủ Ngòi, Thống Nhất và phường Thái Bình. Không ít hộ có những thửa ruộng cách nhau 1-1,5 km. Diện tích đất canh tác manh mún, phân tán đã gây nhiều khó khăn trong việc tổ chức sản xuất, tốn kém thời gian và sức lao động, nhất là việc đầu tư thâm canh tăng vụ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi.

Công cuộc dồn điền đổi thửa ở Dân Chủ quả là đầy gian nan, vất vả. Theo đề án, khi triển khai thực hiện phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, công khai, cùng có lợi, phú hợp lợi ích chung, đảm bảo đoàn kết trong cộng đồng dân cư và thúc đẩy sản xuất phát triển.

Có thể bạn cũng quan tâm tới những bài viết

Anh Nguyễn văn Sỹ, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Dồn điền đổi thửa là chủ trương lớn của Đảng, là sự nghiệp của dân, do dân, vì dân. Tuy nhiên, đổi mới nếp nghĩ, cách làm, thói quen, phong tục, tập quán của người dân là mới là việc khó khăn. Nhiệm vụ hàng đầu khi triển khai là phải tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích để mọi người dân cùng hiểu, ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện”.

Sau khi BCĐ được thành lập với thành phần là cán bộ chủ chốt xã và các xóm, lấy xóm làm đơn vị chuyển đổi, BCĐ xã đã chọn từ tháng 10 – 12 là thời điểm đa số đất canh tác đang bỏ trống để triển khai thực hiện nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến thời vụ sản xuất. Qua 60 cuộc họp, có chi bộ và xóm phải tổ chức họp đến 3 – 4 lần mới thống nhất được chủ trương và giải pháp thực hiện. Tiếp đó là các khâu rà soát lại quy hoạch sử dụng đất, xây dựng bản đồ quy hoạch; đánh số thửa cho từng vùng; quy hoạch diện tích đất để làm giao thông, thuỷ lợi; xây dựng phương án chuyển đổi chi tiết đến hộ, xây dựng bản đồ.

Với cách làm này, từ 6.345 thửa ruộng, xã đã dồn lại còn 2.487 thửa, giảm được 3.858 thửa. Số thửa bình quân cho hộ trước đó là 261m2, sau khi thực hiện là 665 m2, tăng 2,5 lần. Bình quân mỗi hộ trước đây có 14 thửa ruộng giảm xuống còn 5 thửa. Thửa có diện tích lớn nhất trước đây là 1.500 m2, hiện đã nâng lên 3.700m2. Thửa nhỏ nhất là 50m2, hiện đã nâng lên 171 m2. Hộ có nhiều nhất trước dồn điền đổi thửa là 34 thửa, hiện còn 7 thửa. Cũng từ dồn điền đổi thửa 14 ha ruộng 1 vụ bấp bênh đã được chuyển đổi thành 73 ao để nuôi trồng thuỷ sản.

Việc dồn điền đổi thửa ở xã Dân Chủ đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa, xóa bỏ tình trạng ruộng đất mạnh mún và tiết kiệm chi phí sản xuất, tạo điều kiện cho các hộ áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đưa cơ giới vào sản xuất. Đồng thời gắn quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch tổng thể của xã, quy hoạch diện tích đất canh tác thành các vùng chuyên canh lúa, cây màu và nuôi trồng thuỷ sản.

Bài học kinh nghiệm trong việc “dồn điền đổi thửa” ở xã Dân Chủ là phải thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành đoàn thể. Tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, ngành; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động. Thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đề án, phương án, kế hoạch phải cụ thể, công khai, minh bạch, công bằng. Chọn thời điểm tiến hành phù hợp đảm bảo thời vụ sản xuất; đảng đảm bảo đoàn kết trong nội bộ nhân dân. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ phải phát huy tốt tinh thần tiên phong gương mẫu, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Báo Hoà Bình

Bài viết liên quan

Thêm bình luận