Cây dưa leo bị vàng lá, trái cong, nhỏ phải điều trị thế nào?

Trồng dưa leo 5-6 sào, được 1 tháng thu hoạch. Hiện tượng mưa xuống thấy lá vàng, trái bị cong và nhỏ. Đã phun thuốc diêu bông, nhưng không đỡ. Đã bị 1 tháng. Bị 100% hỏng, có hiện tượng lây lan. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Để khắc phục cho cây dưa leo bị vàng lá, trái nhỏ, cong:

– Cây đã bị bệnh nặng rất khó điều trị.

– Trong các vụ sau, cần điều trị khi cây mới có biểu hiện bệnh.

– Có thể thay đổi thuốc bằng cách phun và tưới một trong các thuốc có hoạt chất: CUPROUS OXIDE + DIFENOCONAZOLE

– Tiêu hủy những cây bệnh nặng

Nên xem:   Kỹ thuật trồng dừa - nhanh ra trái, năng suất cao 100%

Bài viết liên quan

Thêm bình luận