Giống bắp mới của AGPPS trên đất Campuchia

Bài, ảnh: TRỌNG ÂN/Báo An Giang

Ông Chun Sa Khom (bìa phải)…
Với năng suất từ 15,2 tấn – 16,2 tấn/héc-ta (hạt tươi), giống bắp NK 67 và NK 7328 của AGPPS đã vượt 3 lần giống bản địa và lợi nhuận cũng gấp 5 lần so với giống bắp theo tập quán truyền thống. Đó là thành công vượt bậc của mô hình trình diễn tại xã Pem Reng (quận Let Det), nằm trong khuôn khổ hợp tác sản xuất nông nghiệp giữa 2 tỉnh An Giang và Kandal.

Bài viết liên quan

Thêm bình luận