Giới thiệu về đặc sản Bắc Trung Bộ

Wikipedia

Vị trí Bắc Trung Bộ trong…

Chúng tôi hân hạnh giơí thiệu về điạ lý cuả miền Bắc Trung Bộ

Bắc Trung Bộ là phần phía bắc của Trung Bộ Việt Nam có địa bàn từ Nam dãy núi Tam Điệp tới Bắc đèo Hải Vân. Vùng Bắc Trung Bộ (BTB) là một trong 8 vùng kinh tế được Chính phủ giao lập quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội. Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn được giao thực hiện trong 2 năm 1994-1995 với sự tham gia của gần 30 cơ quan, Viện Nghiên cứu ở Trung ương và 6 tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ cùng nhiều chuyên gia.

    * Thanh Hoá
    * Nghệ An
    * Hà Tĩnh
    * Quảng Bình
    * Quảng Trị
    * Thừa Thiên-Huế

Bài viết liên quan

Thêm bình luận