Chỉ Xơ Dừa

Chỉ xơ dừa với chất lượng cao của chúng tôi được dùng trong sản xuất nệm, dây se, lưới xơ dừa, thảm xơ dừa và nhiều ứng dụng quan trọng khác.
Đặc điểm kỹ thuật:
– Độ dài chỉ: 5-25cm
– Độ ẩm: 20% (+/-2)
– Tạp chất: 3% max

Đặc điểm : Chỉ xơ dừa với chất lượng cao của chúng tôi được dùng trong sản xuất nệm, dây se, lưới xơ dừa, thảm xơ dừa và nhiều ứng dụng quan trọng khác. Đặc điểm kỹ thuật: – Độ dài chỉ: 5-25cm – Độ ẩm: 20% (+/-2) – Tạp chất: 3% max
Phương thức giao hàng: : 
Giá sỉ : 
Số lượng cung ứng : Là số lượng cung ứng tối đa hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm …

Thêm bình luận