Kỹ thuật chăm sóc dưa hấu sau mưa

Trồng 1 vườn dưa hấu được 40 ngày. 10 ngày trước mưa lớn làm rũ lá, rách lá, quả kém phát triển. Đã dùng nhiều thuốc không hiệu quả, Hỏi cách khắc phục?

– Lá rách không khắc phục được

– Vụ sau nên trồng cây trong nhà màng, nhà lưới hạn chế rách lá

– Cây không phát triển do mưa nhiều, đất bí, bộ rễ không phát triển. Cần bón phân bổ sung.

– Nếu bón 6 tấn PHÂN CHUỒNG /1 công, cây sẽ không còi cọc

– Hoặc cây bón phân nhiều nhưng rễ cây kém không hút được chất dinh dưỡng làm cây còi cọc. Khi đó cần kiểm tra lại bộ rế. Nếu thấy rễ vàng sẫm hoặc đen tức rễ cây đã thối. Trường hợp này không chữa được.

– Còn nếu cây mới chớm bị bệnh thì có thể sử dụng thuốc METALAXY + MACOZEB hoặc  FOSETYL ALUMINIUM hoặc CUPPROU OXIT + DIMETHOPROM

Bài viết liên quan

Thêm bình luận