Cách bón phân cho cây cam Vinh

Xin hỏi chuyên gia nông nghiệp thời điểm nào để chăm bón cho cây cam Vinh ra hoa kết quả là tốt nhất? Chăm bón như thế nào là phù hợp?

KG cần chăm sóc bón phân tưới nước đầy đủ và theo đúng thời điểm thì nó mới tốt được.
Cách bón phân cho cây cam như sau:
 Với cam Vinh: Đợt 1 (khoảng tháng 11 – 12): 
– Làm cỏ, tỉa cành, bón phân. 
– Bón phân với công thức: 100% PHÂN HỮU CƠ ủ hoai + 100% phân NPK 5.10.3 + 100% vôi. 
– Cách bón phân: Đào rãnh xung quanh tán, trộn đều và bón theo rãnh đào rồi dùng đất lấp kín phân.
–  Đợt 2: Bón thúc đón hoa (tháng 1 – 2) bón 40% lượng NPK.
–  Đợt 3: Bón thúc quả (tháng 4 – 5) bón 30% lượng NPK
–  Đợt 4: Bón thúc quả (tháng 7 – 8) bón 30% lượng NPK
Lượng phân: 
– PHÂN HỮU CƠ HOAI MỤC: 20-30kg
– Đạm URÊ: 0,5-0,8 kg
– SUPER LÂN: 0,5-1 kg
– KALI: 0,2-0,3 kg
– VÔI bột: 0,5-1 kg

Hợp tác với 3N/VTC16

Nên xem:   Cách làm bẫy bả hạt na diệt ruồi vàng đục quả

Bài viết liên quan

Thêm bình luận