Đất nông nghiệp

HOÀNG ĐÌNH LẬP

Địa chỉ: Trồng trọt Yên Thế, huyện Lục Yên, Yên Bái, Viet Nam
Email: niengiam09795157@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Yên Bái
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX NÔNG NGHIỆP KINH DOANH TH TRƯỜNG SƠN
Địa chỉ: , Đắc Lắc, Viet Nam
Email: niengiam77777029@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Đắc Lắc
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX ÐOÀN KẾT
Địa chỉ: thôn 1 , xã Krông Sing , huyện MÐRăk, Đắc Lắc, Viet Nam
Điện thoại: 84-50-731 375
Email: niengiam18276682@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Đắc Lắc
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX DÂU TẰM TƠ THÀNH
Địa chỉ: thôn Tân Thành , xã Ea Toh , huyện Krông Nă, Đắc Lắc, Viet Nam
Điện thoại: 84-50-672 319
Email: niengiam76159456@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Đắc Lắc
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX NÔNG NGHIỆP PĂM LĂM
Địa chỉ: Buôn Pămlăm , TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc, Viet Nam
Điện thoại: 84-50-865 477
Email: niengiam1053@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Đắc Lắc
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX NÔNG NGHIỆP TÂN ÐỊNH
Địa chỉ: thôn Trung Hòa , huyện Krông Nă, Đắc Lắc, Viet Nam
Điện thoại: 84-50-672 204
Email: niengiam06999396@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Đắc Lắc
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX DV C- N – L TRƯỜNG GIAN
Địa chỉ: 294 Tổ 7 , thôn 1 , xã Ea Kao , TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc, Viet Nam
Điện thoại: 84-50-880 178
Email: niengiam96579843@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Đắc Lắc
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX NÔNG NGHIỆP KÔ SIÊR
Địa chỉ: Buôn Kô Siêr , TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc, Viet Nam
Điện thoại: 84-50-856 324
Email: niengiam52575499@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Đắc Lắc
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX C- N – LN THÀNH NHẤT
Địa chỉ: 161 TỈNH lộ 1 , P.Thành Nhất , TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc, Viet Nam
Điện thoại: 84-50-890 038 – 863 720
Email: niengiam03142255@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Đắc Lắc
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
TRƯƠNG TỐ HÀ
Địa chỉ: 24 Trần Quý Cáp , TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc, Viet Nam
Điện thoại: 84-50-856 334
Email: niengiam4498@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Đắc Lắc
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX NÔNG NGHIỆP XUÂN HÀ
Địa chỉ: xã EaĐah, huyện Krông Nă, Đắc Lắc, Viet Nam
Email: niengiam11504627@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Đắc Lắc
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX NÔNG NGHIỆP EA HỢP TIẾN
Địa chỉ: xã Ea Tam , huyện Krông Nă, Đắc Lắc, Viet Nam
Điện thoại: ,0988 858 654
Email: niengiam24203584@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Đắc Lắc
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX NÔNG NGHIỆP DU LỊCH IÊYA
Địa chỉ: xã EaTân , huyện Krông Nă, Đắc Lắc, Viet Nam
Điện thoại: ,0913 436 000
Email: niengiam14047919@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Đắc Lắc
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX NÔNG NGHIỆP EA HỒ
Địa chỉ: thôn 6 , xã Ea Hồ , huyện Krông Nă, Đắc Lắc, Viet Nam
Điện thoại: 84-50-675 867
Email: niengiam31053616@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Đắc Lắc
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX C -N – LN PHONG THÀNH
Địa chỉ: 14/3 Lý Tự Trọng , TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc, Viet Nam
Điện thoại: 84-50-899 598
Email: niengiam4486@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Đắc Lắc
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ

Bài viết liên quan

Thêm bình luận