Mê Linh: Huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới

KTNT – Với mục tiêu đến năm 2015, 50% số xã cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới (XDNTM), huyện Mê Linh (Hà Nội) đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể theo hướng huy động mọi nguồn lực, nhất là nội lực.

Nhìn từ xã điểm Liên Mạc

Cũng như các xã thuần nông khác ở huyện Mê Linh, người dân xã Liên Mạc gặp không ít khó khăn trong quá trình XDNTM do nền kinh tế có xuất phát điểm thấp, hệ thống hạ tầng thiếu đồng bộ. Trên địa bàn xã còn nhiều tuyến đường làng, ngõ xóm, hệ thống thoát nước thải chưa được đầu tư xây dựng, khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của bà con bị ảnh hưởng. Hệ thống thủy lợi cũng chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất nông nghiệp. Liên Mạc lại không có nghề phụ, nông dân chủ yếu sống bằng nghề nông nên thu nhập bình quân mới đạt 12 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 11%.

Tuy nhiên, từ khi triển khai chương trình XDNTM, Liên Mạc đã có những chuyển biến tích cực. Trước tiên, để nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích, xã đã quy hoạch các vùng sản xuất theo hướng hàng hóa, tập trung, đưa cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào nuôi, trồng để từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao.

Theo đó, Liên Mạc ưu tiên quy hoạch xây dựng vùng sản xuất rau an toàn 17,28ha tại xứ đồng Lá Cờ thuộc thôn Xa Mạc; xây dựng vùng sản xuất lúa chất lượng cao sử dụng giống mới với diện tích 92,22ha; quy hoạch 3 khu nuôi trồng thủy sản tập trung kết hợp với chăn nuôi gia cầm, trồng cây ăn quả theo hướng đa canh, đa mục tiêu với diện tích 25ha; quy hoạch gần 24ha cho chăn nuôi tập trung, xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm với diện tích 3ha ở Đồng Rầm; xây dựng phương án hỗ trợ và vận động xây dựng 800 công trình biôga xử lý chất thải chăn nuôi và hệ thống thu gom rác thải.

Một trong những chuyển biến trong công tác XDNTM ở Liên Mạc là dựa vào nội lực là chính, trên cơ sở vận động người dân tự giác đầu tư công sức, tiền của cải tạo nơi ăn chốn ở của mình; đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng thu nhập từ đồng ruộng; đóng góp tiền, công sức vào xây dựng các công trình công cộng ở địa phương. Bên cạnh đó, xã còn thực hiện có hiệu quả các dự án xây dựng hệ thống hạ tầng, thiết chế văn hóa, các công trình y tế, giáo dục… Phấn đấu đến năm 2015, trong cơ cấu kinh tế của xã, tỷ trọng dịch vụ – thương mại chiếm 30%, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 30%, sản xuất nông nghiệp 40%, thu nhập bình quân 22 triệu đồng/người, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông, ngư nghiệp giảm còn dưới 60%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%…

Hiện, các tiêu chí về bê-tông hóa, mở rộng đường giao thông nông thôn ở Liên Mạc đã hoàn thành đến 99% so với tiêu chí đề ra. Ông Nguyễn Văn Nông, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Để đạt được thành công đó, đội ngũ cán bộ của xã thường xuyên xuống họp với dân ít nhất mỗi tháng một lần để triển khai các nội dung đề án, lấy ý kiến người dân; đồng thời quan tâm, chia sẻ, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của bà con, từ đó tìm ra giải pháp khắc phục. Nhờ vậy, tình hình kinh tế – xã hội của Liên Mạc luôn ổn định, không có tranh chấp, khiếu kiện kéo dài…”.

Ông Nông cho biết thêm: “Sau hơn 1 năm thực hiện chương trình XDNTM, chúng tôi đã hoàn thành quy hoạch phát triển chi tiết được UBND huyện phê duyệt. Trên địa bàn xã đang có 28 dự án nằm trong chương trình XDNTM; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Với đà này, chắc chắn đến hết năm 2012, Liên Mạc sẽ cơ bản hoàn thành XDNTM”.

Nhân ra toàn huyện

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội về XDNTM, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mê Linh đã triển khai kế hoạch thực hiện từng khâu, từng giai đoạn và có chương trình làm việc cụ thể. Hiện, huyện đã hoàn thiện hệ thống Ban chỉ đạo XDNTM từ huyện đến xã và các tiểu ban tại thôn, xóm. Theo chỉ tiêu đề ra của huyện, đến năm 2015, sẽ có 50% số xã cơ bản hoàn thành chương trình XDNTM. Để đạt được mục tiêu đó, Ban chỉ đạo XDNTM huyện Mê Linh đã hướng dẫn các xã triển khai quy hoạch sử dụng đất đai, thực hiện cải cách ruộng đất, tăng cường công tác dạy nghề, nâng cao đời sống người dân…, trong đó, các xã chú trọng quy hoạch, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để tăng nguồn vốn tự có, từ đó đầu tư cho các chương trình, dự án hiệu quả.

Trong số những địa phương đi đầu triển khai các chương trình trên, xã Thanh Lâm đã quy hoạch hơn 8ha đất đấu giá, đã được Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội đồng ý và trình UBND thành phố phê duyệt 4ha ban đầu trong thời gian tới. Nếu được triển khai, khu đất này sẽ tạo ra nguồn vốn lớn để phát triển các dự án đầu tư tại xã.

Ông Trần Hải Toại, Chủ tịch HĐND xã Thanh Lâm cho biết: “Nếu được tạo điều kiện đấu giá đất thì xã sẽ có một khoản kinh phí lớn để đầu tư xây dựng các hạng mục nằm trong chương trình XDNTM. Khi đó, chúng tôi chỉ cần 1-2 năm để hoàn thành chương trình”.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế huyện Mê Linh cho biết: “Để tổ chức lại sản xuất, trong chương trình XDNTM, huyện sẽ quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, có chất lượng, hiệu quả kinh tế cao như: quy hoạch 700/1.000ha rau an toàn cho các xã vùng ven sông Hồng, đồng thời tập trung phát triển 450ha hoa, xây dựng vùng trồng lúa chất lượng cao để nâng cao thu nhập cho nông dân. Ngoài ra, huyện sẽ hỗ trợ kinh phí cho việc dồn điền đổi thửa; khuyến khích tích tụ ruộng đất gắn với phát triển kinh tế trang trại, hợp tác xã và các loại hình doanh nghiệp để góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Đưa cơ giới hóa vào sản xuất; tăng cường chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Củng cố, kiện toàn hợp tác xã nông nghiệp để làm nòng cốt trong việc tổ chức chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, cơ cấu mùa vụ. Đồng thời, tổ chức tốt mối liên kết, liên doanh giữa hợp tác xã với doanh nghiệp và Nhà nước, tạo bước “đột phá” trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn, từng bước nâng cao đời sống nông dân…”.

Tuy nhiên, việc XDNTM trên địa bàn huyện Mê Linh cũng đang gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc như một số xã chậm triển khai xây dựng đề án; công tác tuyên truyền, vận động người dân chưa được chú trọng; đời sống nông dân ở một số thôn, xóm còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, công tác quản lý đất đai tại một số xã còn nhiều bất cập, vướng mắc, gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng; nhiều xã do quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ nên xuất hiện tâm lý chủ quan, xem nhẹ việc triển khai chương trình… Những bất cập trên cần được Ban chỉ đạo XDNTM khẩn trương khắc phục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để Mê Linh sớm về đích.

Văn Thương

Bài viết liên quan

Thêm bình luận