Lương Sơn: Phấn đấu sớm cán đích huyện nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Lương Sơn đăng ký với Trung ương sẽ là huyện về đích đầu tiên của tỉnh Hòa Bình. Để hoàn thành mục tiêu này, Đảng bộ, nhân dân trong huyện đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí. Xung quanh mục tiêu “mạo hiểm” này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Tề, Phó chủ tịch UBND huyện Lương Sơn. Ông Tề cho biết:

Trong quá trình XDNTM, Lương Sơn có 4 thuận lợi chính. Thứ nhất, là huyện trọng điểm kinh tế của tỉnh Hòa Bình, chính vì vậy, những năm qua, Lương Sơn có nhiều dự án lớn được đầu tư ở đây, chiếm tới 46% số dự án đầu tư của tỉnh. Huyện hiện có 2 khu công nghiệp cùng hàng chục doanh nghiệp khai thác đá, vật liệu xây dựng đã đi vào hoạt động. Đây chính là điều kiện để huyện huy động nguồn vốn từ các doanh nghiệp cũng như chuyển đổi cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp.

Thuận lợi thứ hai là điều kiện kinh tế – xã hội, đời sống của người dân khá cao so với các huyện khác. 

Thuận lợi thứ ba là trình độ của đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã và người dân tương đối cao. 

Cuối cùng là sự quan tâm, lãnh đạo của UBND tỉnh, các sở, ban ngành. Do vậy, Lương Sơn được tỉnh chọn là huyện về đích sớm của tỉnh và chọn Nhuận Trạch là xã điểm XDNTM của tỉnh.

Bên cạnh thuận lợi, Lương Sơn cũng gặp không ít khó khăn như: XDNTM là chương trình mục tiêu quốc gia mang tính toàn diện, thực hiện trong thời gian dài nên cần có sự tham gia của các đoàn thể xã hội và cả hệ thống chính trị. Nhu cầu vốn để xây dựng hạ tầng rất lớn, trung bình hơn 200 tỷ đồng/xã. Trong giai đoạn hiện nay, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, thu ngân sách đạt thấp, dẫn đến thiếu vốn để đầu tư sản xuất, xây dựng hạ tầng.

Ông có thể cho biết kết quả sau 3 năm triển khai XDNTM mà huyện đã đạt được, đặc biệt là ở xã điểm Nhuận Trạch?

Đến nay, Đề án XDNTM của các xã và huyện đã được phê duyệt, hệ thống hạ tầng được đầu tư tương đối toàn diện. Các địa phương đã xây dựng các mô hình sản xuất như: rau hữu cơ, nuôi bò sữa, trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm… Các xã, các hộ dân đã chỉnh trang lại nhà cửa, vườn tược.

Về sử dụng nguồn vốn, trên cơ sở lồng ghép các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, huyện đã huy động từ các doanh nghiệp, quân đội, các cơ quan, huy động được sức dân đóng góp thông qua hiến đất, tài sản trên đất, có người hiến tới 400m2, đóng góp ngày công xây dựng hạ tầng.

Theo đánh giá sơ bộ, hiện có 7 xã đạt từ 10-13 tiêu chí, 6 xã đạt 7-9 tiêu chí, 6 xã đạt dưới 7 tiêu chí. Đặc biệt, 5 xã chọn làm điểm đạt từ 11-14 tiêu chí, trong đó xã điểm Nhuận Trạch đạt 13 tiêu chí. Năm 2014, Nhuận Trạch phấn đấu thực hiện thêm 5 tiêu chí, đến năm 2015, xã hoàn thiện tiêu chí môi trường nữa là chúng tôi hoàn thành. 

Sau 3 năm triển khai XDNTM, những tiêu chí nào Lương Sơn thấy khó thực hiện, hướng tháo gỡ ra sao, thưa ông?

Các tiêu chí Lương Sơn thấy khó thực hiện là giao thông, thủy lợi, y tế, vật chất cơ sở văn hóa. Trong đó, giao thông, thủy lợi và y tế là khó nhất vì cần nhiều vốn.

Hai tiêu chí này, đối với các xã về đích năm 2015, chúng tôi sẽ tập trung nguồn vốn của tỉnh và huyện đầu tư vào; làm đường giao thông nội đồng gắn với thủy lợi, như vậy sẽ là được hai việc cùng lúc.

Về xây dựng trạm y tế, hiện chỉ còn 2 xã chưa đạt, trong các năm tới, huyện sẽ đầu tư cho 2 xã này.

Về vấn đề đóng bảo hiểm y tế, huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết hợp với đầu tư phát triển kinh tế để nâng cao đời sống của người dân, từ đó bà con sẽ tự nguyện tham gia.

Xin ông cho biết, kế hoạch và mục tiêu của huyện đặt ra trong năm 2014 về XDNTM?

Năm 2014, huyện xác định tiếp tục phát động phong trào Lương Sơn chung sức XDNTM, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đặc biệt, rà soát quy hoạch sản xuất nông nghiệp, theo đó đi sâu vào quy hoạch trồng rau hữu cơ, nuôi bò sữa, mô hình trang trại, gia trại theo hướng thực phẩm sạch.

Huy động các nguồn lực từ Trung ương, tỉnh, huyện, xã và các doanh nghiệp trên địa bàn, quan trọng nhất là nội lực của người dân vào XDNTM. Tập trung phấn đấu 5 xã điểm sẽ về đích vào năm 2015.

Xin cảm ơn ông và chúc Lương Sơn sớm cán đích chương trình XDNTM!

Hoàng Văn (thực hiện)

Bài viết liên quan

Thêm bình luận