Hạt nhân trong phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở Bắc Quang

Chú trọng phát triển phong trào sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phòng Kinh tế huyện Bắc Quang (Hà Giang) đã có hướng đi đúng trong phương pháp chỉ đạ; góp phần làm thay đổi nhanh chóng tư duy của đại bộ phận bà con nông dân, từ nếp nghĩ trồng lúa để tiêu dùng sang cách làm sản xuất hàng hóa.

Vụ sản xuất Đông Xuân năm 2006 – 2007 trên địa bàn huyện Bắc Quang, mặc dù điều kiện sản xuất diễn ra trong bối cảnh thời tiết có chiều hướng không thuận lợi, nhưng với tư duy sản xuất hàng hóa trong đại bộ phận người dân được ứng dụng vào quá trình sản xuất, kết thúc vụ nhiều nông dân hồ hởi: Vụ này, người dân Bắc Quang lúa được mùa;Lạc, ngô trúng giá; sản phẩm hàng hóa trong dân phong phú và đa dạng, tạo nền tảng vững chắc trong quá trình giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 31,2% năm 2005 đến thời điểm này còn 13%. Có được nhận định trên, vai trò của Phòng Kinh tế huyện Bắc Quang chiếm một vị trí mấu chốt; làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng tích cực và phù hợp, ngày càng phát huy được tiềm năng thế mạnh của huyện, nhờ đó đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Ghi nhận những thành tựu đã đạt được của phòng, vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng phòng Kinh tế huyện Bắc Quang Huân chương Lao động Hạng Ba.

Hoạt động trên địa bàn một huyện được xác định là vùng động lực của tỉnh, với tổng diện tích tự nhiên 108.359 ha, trong đó, đất nông nghiệp 18.079 ha, đất lâm nghiệp 60.876 ha, còn là là đất chuyên dùng và đất khác, căn cứ vào điều kiện tự nhiên và tình hình phát triển KT-XH của huyện, với chức năng nhiệm vụ được giao; 12 cán bộ, công chức của phòng luôn sâu sát phong trào sản xuất của bà con, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện có những quyết sách phù hợp, tạo được sự đổi mới toàn diện trong sản xuất nông – lâm nghiệp của huyện nhà.

Năm 2001, sản lượng lương thực toàn huyện chỉ đạt 35.200 tấn, với mức bình quân lương thực 355 kg/người/năm. Vào thời điểm này bà con nông dân chủ yếu tập trung sản xuất độc canh cây lương thực, nên tất cả các khoản chi tiêu trong gia đình đều trông chờ vào cây lúa, mức thu nhập của bà con không đáng là bao. Cũng bắt đầu từ thời điểm này, với tư duy đổi mới trong phương thức chỉ đạo và tuyên truyền; Phòng Kinh tế huyện Bắc Quang đã nhen nhóm và dần phát triển mở rộng tư duy sản xuất hàng hóa trong một bộ phận không nhỏ bà con nông dân. Nói đi đôi với làm, tập thể cán bộ phòng phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chức năng, một mặt tích cực tham mưu cho huyện có những chính sách đầu tư hỗ trợ sản xuất trong huyện đúng hướng, một mặt tích cực sâu sát cơ sở xây dựng nhiều điểm mô hình sản xuất kinh tế hàng hóa có giá trị thu nhập caotheo hướng cầm tay chỉ việc nên phong trào sản xuất nông nghiệp hàng hóa dần phát triển. Đến năm 2005, với chương trình sản xuất lúa thuần chất lượng cao, nông dân trong huyện đã gieo cấy được 3.120 ha, đạt giá trị sản phẩm tăng thêm trên 20 tỷ đồng so với sản xuất lúa lai thông thường (tương đương 10.000 tấn lúa lai). Sản lượng thực từ chỗ không đủ cân đối trên địa bàn, bà con nông dân trong huyện đã xuất bán được 5.000 tấn thóc hàng hóa.

Cũng với tư duy sản xuất hàng hóa nêu trên, phòng tập trung chỉ đạo, tuyên truyền vận đảo bà con phát triển mạnh diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, như lạc, đậu tương, chè, cam… làm thay đổi căn bản cơ cấu sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp. Từ năm 2001 đến nay, diện tích chè của huyện đã tăng từ 2.154 ha lên 3.514 ha, trong đó có 2.438 ha chè cho thu hoạch với năng suất bình quân 46 tạ/ha; diện tích cây cam, quýt tăng từ 2.260 ha lên 3.450 ha, trong đó 2.405 ha cho thu hoạch; diện tích các loại cây trồng khác đều tăng vượt trội như lạc trên 1.000 ha, đậu tương gần 300 ha… Chú trọng phát huy tiềm năng thế mạnh huyện nhà, phòng đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo và tuyên truyền phát triển đàn gia súc hàng hóa. Nhờ có sự tham mưu kịp thời và đúng hướng, thông qua các chương trình đầu tư hỗ trợ của tỉnh và huyện, phong trào chăn nuôi phát triển mạnh, tốc độ tăng trưởng của đàn gia súc, gia cầm hàng năm luôn được duy trì mức độ tăng khá. Đàn trâu tăng 4,5%/năm, đàn bò tăng 5%/năm, đàn dê tăng 15%/năm, đàn lợn tăng 8%/năm nên tổng giá trị sản phẩm từ chăn nuôi hàng năm luôn đạt mức vượt ngưỡng hơn 100 tỷ đồng, chiếm gần 40% cơ cấu giá trị sản phẩm nông nghiệp. Để có được kết quả trên phòng đã đặc biệt chú trọng đến khâu tuyên truyền vận động nhân dân trong huyện tham gia tích cực công tác phòng chống dịch bệnh. Chính vì vậy, các ổ dịch lớn hiếm khi xuất hiện trên địa bàn và các ổ dịch phát sinh đều được huyện kiểm soát khống chế kịp thời.

Ngoài thực hiện chỉ đạo mở rộng sản xuất, phòng còn phối hợp với nhiều cơ quan của tỉnh, trung ương và nước ngoài thực hiện nhiều mô hình khảo nghiệm, ứng dụng các đề tài khoa học và khảo nghiệm các loại giống cây trồng thành công được bà con nông dân ứng dụng rộng trong sản xuất nông nghiệp.

Giang Sơn (HGO)

Bài viết liên quan

Thêm bình luận