Chế tạo thành công máy băm cỏ mi ni

Theo Cam Ly/Báo Kinh tế Nông Thôn

Nhờ sáng kiến chế tạo máy băm cỏ mi ni của anh Nguyễn Văn Xưởng, nông dân xã Đạ Ròn (Đơn Dương – Lâm Đồng) đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí chế biến thức ăn cho bò sữa.

Thêm bình luận