Khắc phục cây bưởi xoăn đọt non

Trồng trọt | Bưởi da xanh 1 năm tuổi ra đọt non nhưng không bung được, đọt non bị xoăn lại, có nốt sần trên lá màu vàng. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Khắc phục cây bưởi xoăn đọt non

* Nguyên nhân:

– Do virus gây hại

– Do sâu vẽ bùa

– Do rầy, rệp gây hại

* Khắc phục:

– Nếu virus thì không có cách khắc phục

– Nếu do rầy, rệp gây hại, cần cắt bỏ những đọt bị hại

– Phun thuốc có hoạt chất: DINOTTEFURAN hoặc SULFOXAFLOR hoặc NITENPYRAM hoặc ACETAMYPRID.

Rate this post
Nên xem:   Cây bưởi bị bệnh nấm và cách khắc phục

Bài viết liên quan

Thêm bình luận