Trồng bí xanh Fuji 868, năng suất cao chất lượng tốt

Bí xanh Fuji 868 có chất lượng tốt đặc ruột và thơm ngon, năng suất thì vượt trội hơn so với các giống bí thông thường, năng suất đạt từ 2,5 đến 3 tấn/1 sào. Đây là giống cây đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng.

Bài viết liên quan

Thêm bình luận