Lý do cây bí đao bị cháy lá và biện pháp khắc phục

1 mẫu bí đao đã trồng được hơn 1 tháng. Cây thường bị cháy sém viền lá; ngọn non chết héo; cứng ngọn; ngọn kém phát triển. Đã phun các thuốc trị nấm nhưng không khỏi. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Khắc phục cây bí đao bị bệnh cháy lá

– Kiểm tra lại bộ rễ cây

– Cắt lá bị cháy đem tiêu hủy

– Tưới: METALAXY + MANCOZEB cho rễ cây

– Phun: FOSETYL ALUMINIUM lên lá bị cháy nhiều

Rate this post
Nên xem:   Nguyên nhân và cách khắc phục nhãn bị nứt quả

Bài viết liên quan

Thêm bình luận