Cách diệt trừ rệp và bệnh phấn trắng cho cây dưa

Dưa chuột có biểu hiện: Có nhiều rệp trắng bám ở dưới lá, Hỏi cách khắc phục như thế nào?

TS Tống Khiêm cho rằng cần phải kiểm tra kĩ xem bị rệp hay bị bệnh phấn trắng để có biện pháp khắc phục hợp lý
Cách diệt trừ rệp và bệnh phấn trắng cho cây dưa
– Bệnh phấn trắng cần phun thuốc: HEXACONAZOLE 50g/l hoặc CARBENDAZIM 60% + SULFUR 15% … 
– Rệp cần phun thuốc: CARBAMATE hoặc CYPERMETHRIN + PROFENOFOS hoặc BUPROFEZIN 100g/l hoặc DIAFENTHIURON 500g/l…
  – Trộn thuốc với DẦU KHOÁNG THỰC VẬT để tăng hiệu quả 
–  Cần vệ sinh sạch sẽ vườn cây.


 Hợp tác với 3N/VTC16

Nên xem:   Cách khắc phục hiện tượng vú sữa ra hoa không đậu quả

Bài viết liên quan

Thêm bình luận