Kỹ thuật cắt tỉa, tạo tán cho cây thanh long

Xin hỏi chuyên gia nông nghiệp có nên tỉa cành cho vườn thanh long sau khi thu hoạch không và kỹ thuật tỉa cành lưu ý những gì?

Vườn thanh long vừa thu hoạch cách đây nửa tháng, đang trong giai đoạn nghỉ. Xin hỏi chuyên gia nông nghiệp có nên tỉa cành cho vườn thông thoáng vào giai đoạn này không và kỹ thuật tỉa cành lưu ý những gì?

Hợp tác với 3N/VTC16

Nên xem:   Cách ủ mùn cưa thối mốc bón cây bưởi và chôm chôm

Bài viết liên quan

Thêm bình luận