Khắc phục cây điều bị bệnh vàng lá, thối rễ do nấm gây hại

Trồng điều năm thứ 4, đang vào mùa thu hoạch, có hiện tượng vàng lá, bạc lá, rụng lá, rễ yếu. Hiện tượng này đã bị 2 năm nay, dùng thuốc nhưng không hiệu quả. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Khắc phục cây điều bị bệnh do nấm gây hại:

  • Đào rãnh thoát nước tốt
  • Thu dọn tàn dư cây bệnh trong vườn gom lại và tiêu hủy
  • Khi cây đã bị vàng lá, rụng lá, dùng COPPER OXYCLORIDE + STREPTOMYCIN để phun trên tán lá cây và dùng thuốc GỐC ĐỒNG để tưới gốc rễ cho cây.
  • Phòng bệnh:

     + Sang năm cần giữ vườn cây khô ráo, thông thoáng, đào rãnh thoát nước triệt để cho vườn cây

    + Sau khi thu hết quả cần bón PHÂN CHUỒNG HOAI MỤC ủ với LÂN và nấm TRICHODERMA cho cây

      + Dùng PHÂN CHUỒNG nhiều hơn phân hóa học

Rate this post
Nên xem:   Cách ủ da trâu, bò làm phân tưới cây cam, quýt

Bài viết liên quan

Thêm bình luận