Khi nuôi chim bồ câu sinh sản không bổ sung cát sỏi và muối được không?

trị bệnh rụng lông ở chim bồ câu

Nuôi 100 đôi chim bồ câu được 5 tháng. Hỏi khi nuôi sinh sản không bổ sung cát sỏi và muối có ảnh hưởng đến chim mẹ và chim con hay không?

bồ câu pháp

Hợp tác với 3N/VTC16

Bài viết liên quan

Thêm bình luận