Khi cây lúa bị khô đầu lá phải khắc phục ra sao?

Lúa có hiện tượng có đốm xọc vàng, khô đầu lá. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Nguyên nhân lúa khô đầu lá:

– Do thời tiết

– Do thiếu dinh dưỡng

– Do nấm tấn công

Khắc phục lúa bị khô đầu lá:

– Chăm sóc bón phân NPK cân đối, không thừa đạm

– Nếu do nấm gây hại dùng PROPINEB hoặc TEBUCONAZOLE + TRIFOSYTROBIN

– Nếu có hiện tượng lây lan, phun NINGNANMYCIN hoặc  KASUGAMYCIN

Rate this post
Nên xem:   Giải mã nguyên nhân khiến bí ngô xoăn đọt, vàng lá

Bài viết liên quan

Thêm bình luận