Khắc phục cây cam bị bệnh khô cành

Vườn cây cam sành có 2000 cây trồng đã được 6-10 năm, cây bị khô cành, khô lá. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục ?

– Bệnh do nấm gây hại

-Cần cắt cành khô đem tiêu hủy

-Phun thuốc trừ nấm: AZOXYSTROBIN + DIFENOCONAZOLE hoặc HEXACONAZOLE

Để phòng bệnh:

-Cần chăm sóc cây đúng quy trình

– Tăng cường PHÂN CHUỒNG HOAI MỤC cho cây

Rate this post
Nên xem:   Khắc phục cây đậu bắp bị bệnh do nấm gây hại

Bài viết liên quan

Thêm bình luận