Cây ớt bị vàng cây, rụng lá, cháy quả do nấm gây hại

Ớt siêu cay trồng được 6 tháng bị cháy trái, vàng cây, rụng lá, ngoài ra bình thường. Bị 1 tháng, đã dùng thuốc nhưng không khỏi. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục ?

  Theo sự chẩn đoán của TS Nguyễn Thị Nhung, ớt đã bị bệnh do nấm gây hại.

+ Thoát nước cho vườn cây thật tốt, không được để ngập úng bộ rễ

+ Cây bệnh nặng cần tiêu hủy nhằm tránh lây lan sang cây chưa bị bệnh

+ Rắc VÔI hoặc tưới thuốc khử trùng đất

+ Phun 1 trong các hoạt chất ZINEB hoặc PROPICONAZOLE, DIFENOCONAZOLE hoặc HEXACONAZOLE hoặc FOSETYL ALUMINIUM hoặc MANCOZEB hoặc  META-LAXYL hoặc PHOSPHOROUS ACID hoặc các thuốc gốc ĐỒNG.

+ Bón thêm PHÂN LÂN, KALI làm tăng khả năng đề kháng của rễ cây đối với bệnh và kích thích cây ra thêm rễ mới, cây phục hồi nhanh hơn.

Hợp tác với 3N/VTC16

Rate this post
Nên xem:   Khắc phục cây bưởi bị bệnh xỉ mủ thân

Bài viết liên quan

Thêm bình luận