Cây roi không ra hoa đậu quả thì phải làm sao?

Trồng cây roi ghép được 5 năm tuổi. Hiện tượng không ra hoa đậu quả, ngoài ra bình thường. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Theo mô tả, TS Đinh Văn Đức nhận định cây roi không cắt tỉa tạo tán loại bỏ cành vượt kịp thời nên cây không ra hoa kết quả. Để khắc phục cho cây cần chú ý:

Hàng năm cần chú ý cắt tỉa tạo tán cho cây thông thoáng, loại bỏ các cành vô hiệu chui trong tán và cành sâu bệnh, cành mọc dày.

Tăng bón phân LÂN và KALI cho cây, giảm bón phân ĐẠM.

Sau đó có thể kích thích cây ra hoa như sau: Sử dụng KClO3 – Vào lúc cây không ra lộc non, lá lụa cứng, pha 50g KClO3 trong 10 lít nước tưới quanh gốc, cách gốc 5 tấc trở ra đến hết hình chiều tán cây, tưới nước tiếp 3 ngày cho thuốc ngấm (hoặc có thể sử dụng PACLOBUTRAZOL 10WP phun trên lá với liều lượng khoảng 50g/8lít thay cho tưới KCLO3);

Rồi sử dụng kích phát tố hoa trái phun lên lá cho cây theo hướng dẫn trên bao nhãn chế phẩm. Khoảng hơn 1 tuần cây sẽ ra hoa.

Rate this post
Nên xem:   Khắc phục hiện tượng lá bưởi bị đốm vàng

Bài viết liên quan

Thêm bình luận